Затворена задна незакръглена гласна

Затворената задна незакръглена гласна е гласен звук, срещан в някои говорими езици и представян в международната фонетична азбука със символа ɯ. Той е сходен с българския звук, обозначаван с „у“, но изговорен без закръгляне на устните.

Затворена задна незакръглена гласна
ВидЗатворена гласна
Задна гласна
Незакръглена гласна
Символ в МФАɯ
i • y
ɨ • ʉ
ɯ • u
ɪ • ʏ
• ʊ
e • ø
ɘ • ɵ
ɤ • o
ɛ • œ
ɜ • ɞ
ʌ • ɔ
æ • 
a • ɶ
ɑ • ɒ

Затворената задна незакръглена гласна се използва в езици като корейски (음식, [ɯːmɕik̚]), турски (sığ, [sɯː]), японски (空気, [kɯːki]).