Затворена средна закръглена гласна

Затворената средна закръглена гласна е гласен звук, срещан в някои говорими езици и представян в международната фонетична азбука със символа ʉ. Той е сходен българския звук, обозначаван с „у“, но изговорен с по-предно и по-високо разположение на езика.

Затворена средна закръглена гласна
ВидЗатворена гласна
Средна гласна
Закръглена гласна
Символ в МФАʉ
i • y
ɨ • ʉ
ɯ • u
ɪ • ʏ
• ʊ
e • ø
ɘ • ɵ
ɤ • o
ɛ • œ
ɜ • ɞ
ʌ • ɔ
æ • 
a • ɶ
ɑ • ɒ

Затворената средна закръглена гласна се използва в езици като английски (goose, [ɡʉːs]) и руски (кюрий, [ˈkʲʉrʲɪj]), но много често е алофон на затворената задна закръглена гласна.