Защита на свидетели

Защита на свидетели е защита от заплашван свидетел, преди, по време или след процес, обикновено от полицията. Докато свидетел може да изиска защита до приключването на процеса, някои свидетели са осигурявани с нова идентичност и могат да живеят до края на живота си под правителствена защита.

САЩРедактиране

САЩ създават формална програма за защита на свидетели като част от Акта за контрол над организираната престъпност от 1970. Преди тази програма защитата над свидетели е също така учередена след Американската гражданска война, като част от Акта за Ку Клукс Клан от 1871, за да се защитат хора, свидетелстващи срещу членове на ККК.

Вижте същоРедактиране