Звучна венечна преградна съгласна

съгласен звук

Звучната венечна преградна съгласна е вид съгласен звук, използван в много говорими езици. В Международната фонетична азбука той се отбелязва със символа d.[1] В българския език е звукът, обозначаван с „д“.

Звучна венечна преградна съгласна
Видпреградна съгласна
звучна съгласна
венечна съгласна
съгласна
белодробна съгласна
Символ в МФАd

Звучната венечна преградна съгласна се използва в езици като английски (dash, ), немски (oder, [ˈoːdɐ]), нидерландски (dak, [dɑk]).

Бележки редактиране