Звучна небна преградна съгласна

Звучната небна преградна съгласна е вид съгласен звук, използван в някои говорими езици. В Международната фонетична азбука той се отбелязва със символа ɟ.[1] Той е сходен с българския звук, обозначаван с „г“, но се учленява по-напред по небцето.

Звучна небна преградна съгласна
Видпреградна съгласна
звучна съгласна
небна съгласна
проходна съгласна
белодробна съгласна
Символ в МФАɟ

Беззвучната небна преградна съгласна се използва в езици като македонска литературна норма (раѓање, [ˈraɟaɲɛ]), турски (güneş, [ɟyˈne̞ʃ]), унгарски (gyám, [ɟäːm]).