Звучна устнено-зъбна едноударна съгласна

Звучната устнено-зъбна едноударна съгласна е вид съгласен звук, използван в отделни говорими езици. В Международната фонетична азбука той се отбелязва със символа .[1] Има сходство с българския звук, обозначаван с „б“, но с по-задно и едноударно учленение.

Звучна устнено-зъбна едноударна съгласна
Видедноударна съгласна
устнено-зъбна съгласна
звучна съгласна
белодробна съгласна
Символ в МФА

Звучната устнено-зъбна едноударна съгласна се използва в езици като моно (vwa, [ⱱa]).