Зелени водорасли

общоприето наименование

Зелените водорасли са най-многобройната група водорасли, основната част от които влизат в отделите Chlorophyta и Charophyta. Срещат се в сладки и солени води. Могат да бъдат както едноклетъчни, така и многоклетъчни и колониални. За тях е присъщо както безполовото (вегетативно) размножаване, така и половото такова под формата на изогамия. Представители на зелените водорасли са хламидомонас, спирален жабуняк и волвокс. Зелените водорасли съдържат хлорофил, който ги прави зелени.

Зелени водорасли
Общоприето наименование
Терминът „Зелени водорасли“ се използва на български за няколко отделни таксона.
Класификация
(без ранг):Водорасли (Algae)
Включени групи
[ редактиране ]