Вижте пояснителната страница за други значения на Кора.

Вътрешен строеж на Земята
  Земна кора

Земната кора е най-горния слой на Земята, разположен между земната повърхност и Границата на Мохоровичич (наричана също границата Мохо). Тя няма хомогенен строеж, като в нея се разпределят 3 слоя, изградени от скали с различни особености.

Най-горният е утаечен (седиментен), изграден от слабо споени седиментни скали. Дебелината му се движи от 0 до 15 – 20 km. На места този слой липсва, при което се открива вторият гранитен слой, който се състои предимно от кисели по състав магмени и метаморфни скали, като преобладават гранитите. Дебелината му може да бъде между 20 – 40 km. Той също не е непрекъснат и на места липсва, а под океанското дъно изобщо не съществува. Най-дълбоко е разположен базалтовият пласт, който е изграден от плътни магмени скали с базичен състав. Дебелината му достига до 40 km.

Вижте също Редактиране