Емблема за пояснителна страница Вижте пояснителната страница за други значения на Зеница.

Зеницата (лат. Pupilla) частта от окото, която се намира в средата на ириса. Тя изглежда черна, тъй като по-голямата част от навлизащата светлина се поглъща от тъканите вътре в окото. Зеницата се отваря и затваря, за да регулира количеството светлина достигащо до ретината.

При хората и при много животни (но само малък процент от рибите) големината на зеницата се контролира от рефлексно съкращаване и разширяване на ириса. По този начин се регулира интензивността на навлизащата светлина. Това се нарича още зеничен рефлекс. Зеницата е органът от човешкото тяло, който най-много увеличава своите размери (до 10 пъти в зависимост от попадащата в нея светлина). Друг интересен факт е, че мускулът, свиващ и разтягащ зеницата, е кръгъл.