Зигота се нарича оплодената от сперматозоида яйцеклетка. Нейното образуване е в резултат от сливането на две хаплоидни гамети. Съдържа удвоен (диплоиден, 2n) набор хромозоми и в нея се комбинира генетичния материал на двама нетъждествени в генетично отношение родители.

Зигота
Gray3.png
Зигота
Зигота в Общомедия