Националното знаме на Уелс се състои от 2 равни по големина правоъгълника - бял и зелен. Върху двата правоъгълника е разположен червен дракон по ширината на флага.

Знаме на Уелс