Зооморфия или зооморфизъм (от старогръцки ζοον – животински; и μορφη – форма) е приписване на животински характеристики и функции на хора, неодушевени предмети, природни стихии или митологични същества.

Характерно за част от религиите по света е да изобразяват божествата, които почитат, в зооморфен вид – т.е. с външност и поведение, подобни на животинските. В други религии божествата често са антропоморфни.