Термините редактиране

  • частично зрящи
  • слабо виждащи
  • официално слепи
  • напълно слепи

се използват за описание на ученици със зрителни нарушения.

Частично зрящите редактиране

Това са хора, които имат различни типове зрителни проблеми, в резултат на което те имат нужда от специално обучение.

Слабо виждащи редактиране

Това са хора със сериозни зрителни нарушения. За слабо виждащи се смятат хора, които не са способни да четат вестник от нормално разстояние, дори с помощта на очила. Те използват комбинация от зрението и други сетива, за да учат и за тяхното обучение може да е необходима специално адаптирана светлина, големина на шрифта, а понякога и Браилово писмо.

Официално слепи редактиране

Това са хората, които имат по-малко от 20/200 зрение на по-добре виждащото око или имат много ограничено поле на зрение /20 градуса най-голяма ширина/.

Напълно слепите редактиране

Например ученици учат чрез Брайловото писмо или чрез други невизуални медии.

Офталмологични редактиране

Това са заболявания, които водят до зрителни затруднения, са албинизъм, катаракт, глаукома, проблеми с очната мускулатура или някои видове инфекции.[1]

Специалната педагогика и зрителните затруднения редактиране

Ефектът от зрителните проблеми върху развитието на учениците с тези проблеми зависи от сериозността, вида на нарушението, възрастта, при която зрителният проблем се е появил и цялостното ниво на функциониране на ученика. Много ученици, които имат множествени увреждания /например интелектуална недостатъчност и слепота/ имат зрителни нарушения.

Малко дете със зрителни увреждания е ограничено в откриването и изследването на интересни предмети от заобикалящата го среда, поради което опитът и знанията му са ограничени. Ограниченото опознаване на околния свят може да продължи, докато детето бъде подложено на мотивирано обучение или докато започне специална интервенция. Ранната интервенция е решаваща за учениците със зрителни затруднения.[1]

Източници редактиране

  1. а б National Information Center for Children and Youth With Disabilities (NICHCY). Visual impairments: Disability fact sheet No. 13 (FS13)[неработеща препратка]. 8 август 2005.

Вижте също редактиране