Иван Апостолов (юрист)

Иван Апостолов е виден български юрист - университетски преподавател, научен работник, адвокат, арбитър. Работи в областта на гражданското право – обща част, и облигационното право.

Иван Апостолов
юрист
Роден
Починал
20 януари 1981 г. гр. София
Право
ОбластОблигационно право
Работил вСофийски университет
Вижте пояснителната страница за други личности с името Иван Апостолов.

Биография

редактиране

Роден на 2 април 1910 г. в гр. София. Завършва право в Юридическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 1933 г. Владее немски, френски и италиански език, което му позволява да ползва правна литература на тези езици.

Започва работа като асистент в СУ и достига до научно звание професор в същия университет. През 1949 г. е отстранен по политически причини от преподавателската катедра. Започва работа като адвокат и става един от най-добрите специалисти за времето си. Практикува и като международен арбитър. Член на Законодателния съвет към Народното събрание.

Автор на множество научни трудове – монографии, студии, статии, учебници за студенти. Сред най-значителните от тях са:

  • „Облигационно право. Обща част. Общо учение за облигацията“,
  • „Правни сделки с действие в чужд правен кръг“,
  • „Еволюция на континенталната тълкувателна теория“,
  • „Основания на договорната отговорност“ и т.н.

Автор е на литературното произведение „Сказание за човека“.[1]

Умира на 20 януари 1981 г.

Източници

редактиране
  1. Апостолов, Ив. Облигационно право, обща част. Общо учение за облигацията, С. 1990, предговор от проф. Емил Георгиев