Отваря главното меню

Иван Владимиров Иванов е български юрист, учен и университетски преподавател. Професор е по международно право.

Иван Владимиров
български юрист

Роден
1927 г. (92 г.)

Образование Софийски университет
Право
Област Международно частно право
Образование Софийски университет . Лондонски университет . Университетът в Санкт Петербург
Работил в Юридически факултет при УНСС

БиографияРедактиране

Иван Владимиров Иванов е роден на 27 октомври 1927 г. в с. Джулюница, обл. Велико Търново [1]. Средното си образование завършва в Класическия отдел на Търновската мъжка гимназия. В периода 1945 - 1949 г. се дипломира в специалност право в Юридическия факултет на Софийския университет. Това е последният випуск, който изучава дисциплината Търговско право при проф. Константин Кацаров, преди окончателно да бъде забранена от установяващата се в страната Комунистическа власт. В периода 1953-1967 г. е консултант в Министерството на транспорта и съобщенията. Първото си международно признание, проф. Владимиров получава през 1969 г., когато е призован като юридически консултант по установяване на приложимия закон по международен казус, свързан с италианска компания.

През 1972 г. специализира в Лондонския университет – Институт за напреднали правни учения и морско право, а 1966 г. придобива научна степен доктор в Университета в Санкт Петербург, след което постъпва като преподавател по Международно право в УНСС.

Избран е за професор през 1988 г. в катедра „Правни науки“ към УНСС, на която е и ръководител в периода 1988 – 1992. Чете лекции по международно частно право, международно публично право, търговско право, международен търговски арбитраж, дипломатическо и консулско право, право на международния транспорт, транспортно право, международно търговско право. Съветник-юрист е в Министерския съвет 1971 – 1996. Председател е на българската асоциация по морско право – член на международния морски комитет – Анверс.

Проф. Владимиров взема голямо участие в работните групи по подготовката на Кодекса на търговското корабоплаване, Закона за международния търговски арбитраж, първия Закон за защита на конкуренцията, Търговския закон и други. Участва в българските делегации за подготовка на Международната конвенция за спътникова система за морски свръзки, Конвенцията за международния превоз на товари изцяло или частично по море, и др.

Владее английски, немски, френски и руски език.

Научна дейностРедактиране

Автор е на 12 монографии, 5 учебника, няколко студии и десетки статии в областта на търговското и международното право. Много от тях са с фундаментално значение за правните отрасли.

ДругиРедактиране

На 27 октомври 2017 г. се организира Международна научна конференция в чест на проф. Иван Владимиров и неговата 90-годишнина. Събитието се организира от Юридическият факултет при Университета за национално и световно стопанство[2].

БележкиРедактиране

  1. Алманах по случай 90-годишнина на УНСС
  2. www.unwe.bg