Иван Владимиров

Иван Владимиров Иванов е български юрист, учен и университетски преподавател. Професор е по международно право.

Иван Владимиров
български юрист

Роден
1927 г. (94 г.)
Починал
20 декември 2019 г. София, България

Образование Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Право
Област Международно частно право
Образование Софийски университет, Лондонски университет, Университетът в Санкт Петербург
Работил в Юридически факултет при УНСС

БиографияРедактиране

Иван Владимиров Иванов е роден на 27 октомври 1927 г. в с. Джулюница, обл. Велико Търново [1]. Средното си образование завършва в Класическия отдел на Търновската мъжка гимназия. В периода 1945 – 1949 г. се дипломира в специалност право в Юридическия факултет на Софийския университет. Това е последният випуск, който изучава дисциплината Търговско право при проф. Константин Кацаров, преди окончателно да бъде забранена от установяващата се в страната Комунистическа власт. В периода 1953 – 1967 г. е консултант в Министерството на транспорта и съобщенията. Първото си международно признание, проф. Владимиров получава през 1969 г., когато е призован като юридически консултант по установяване на приложимия закон по международен казус, свързан с италианска компания.

През 1972 г. специализира в Лондонския университет – Институт за напреднали правни учения и морско право, а 1966 г. придобива научна степен доктор в Университета в Санкт Петербург, след което постъпва като преподавател по Международно право в УНСС.

Избран е за професор през 1988 г. в катедра „Правни науки“ към УНСС, на която е и ръководител в периода 1988 – 1992. Чете лекции по международно частно право, международно публично право, търговско право, международен търговски арбитраж, дипломатическо и консулско право, право на международния транспорт, транспортно право, международно търговско право. Съветник-юрист е в Министерския съвет 1971 – 1996. Председател е на българската асоциация по морско право – член на международния морски комитет – Анверс.

Проф. Владимиров взема голямо участие в работните групи по подготовката на Кодекса на търговското корабоплаване, Закона за международния търговски арбитраж, първия Закон за защита на конкуренцията, Търговския закон и други. Участва в българските делегации за подготовка на Международната конвенция за спътникова система за морски свръзки, Конвенцията за международния превоз на товари изцяло или частично по море, и др.

Владее английски, немски, френски и руски език.

Почива на 20 декември 2019 г. [2]

Научна дейностРедактиране

Автор е на 12 монографии, 5 учебника, няколко студии и десетки статии в областта на търговското и международното право. Много от тях са с фундаментално значение за правните отрасли.

ДругиРедактиране

На 27 октомври 2017 г. се организира Международна научна конференция в чест на проф. Иван Владимиров и неговата 90-годишнина. Събитието се организира от Юридическият факултет при Университета за национално и световно стопанство[3].

БележкиРедактиране

  1. Алманах по случай 90-годишнина на УНСС
  2. faculties.unwe.bg
  3. www.unwe.bg