Иван Паспаланов

Иван Генчев Паспаланов е български психолог.

Иван Паспаланов
български психолог
Роден
Починал
неизв.
?

Образование Софийски университет „Св. Климент Охридски“

БиографияРедактиране

Роден е на 26 декември 1943 г. в Стара Загора. През 1973 г. завършва педагогика в Софийския университет и става асистент в университета. Специализира в Московския държавен университет през 1976 г. От 1982 г. е аспирант на самостоятелна подготовка. От 1982 г. е кандидат на философските науки (доктор). През 1986 г. става доцент. Членува в различни организации като Дружеството на психолозите в България (от 1975), на СНРБ (1979), на Международния съвет на психолозите, САЩ (1984), на Международното общество за тестиране на тревожността, Холандия (1984), на Международното общество за изучаване на индивидуалните различия, Англия (1984), на Европейската асоциация по психология на личността, ФРГ (1985), на Световния съвет за надарени и талантливи деца, САЩ (1985).[1]. Преподавал е Психология на личността (от 1977) и психологически методи за изследване на личността. Заедно с Димитър Щетински през 1984 г. адаптира теста на Ханс Айзенк за български условия. От 1990 до 1991 г. е заместник-министър на образованието.

БиблиографияРедактиране

Книги

 • Земетресението и амплитудите на психиката. С., Партиздат, 1977. 183 с.(Съавт.: Д. Градев, Георги Йолов, Ч. Кискинов, К. Крумов).
 • Промишленото предприятие – социологическа система и трудоваактивност. С., БАН, 1978. 188 с. (Съавт.: И. Миронов, И. Дондолова, М.Иванова, Ст. Дончев, Ст. Михайлов)
 • Поведение и реализация на младия човек. С., Партиздат, 1980. 203 с.(Съавт.: Д. Градев, Х. Силгиджиян, Г. Йолов, З. Иванова, К. Крумов)
 • Третата възраст. Самочувствие, активност, жизнена позиция. С., Наука изкуство, 1982. 263 с. (Съавт.: Х. Силгиджиян, В. Топалова, З. Иванова, Д. Градев, Ч. Кискинов, К. Крумов, Г. Йолов).
 • Трудовата активност на личността. С., Партиздат, 1982. 222 с.
 • Как се създават таланти. С., Наука и изкуство, 1985. 223 с.7.

Студии и статии

 • Социално-психичният климат във формалната група като обект на конкретно изследване. – Социол. пробл., 1974, № 1, 44 – 54.
 • Равнището на аспирациите като психологическа характеристика на личността. – Психология, 1978, № 2, 106 – 114.
 • Социално-психичните фактори на трудовата активност в индустриалното предприятие. – Социол. пробл., 1978, № 2, 75 – 84.
 • Към проблема за равнището на тревожност и измерването му в психологията. – Психология, 1980, № 2, 74 – 85. (Съавт.: Димитър Щетински).
 • Българска адаптация на личностния въпросник на Х. Айзенк. –Психология, 1984, № 5, 279 – 292. (Съавт.: Д. Щетински).
 • Профили на Аз-образа при деца с висока интелигентност от България, Англия и САЩ. – Социол. пробл., 1984, № 4, 78 – 94.
 • Взаимовръзка между трудовата активност и реализацията на личността. –Год. СУ. Филос. фак., 74, 1985, 34 – 63.
 • Teaching thinking: Using de Bono's method in Bulgaria. – GiftedInternational, 1985, № 1, 21 – 31

БележкиРедактиране

 1. Българско списание по психология 2014, бр. 4, с. 11