Иван Генчев Паспаланов е български психолог.

Иван Паспаланов
български психолог
Роден
Починал
неизв.
?
Учил вСофийски университет

Биография

редактиране

Роден е на 26 декември 1943 г. в Стара Загора. През 1973 г. завършва педагогика в Софийския университет и става асистент в университета. Специализира в Московския държавен университет през 1976 г. От 1982 г. е аспирант на самостоятелна подготовка. От 1982 г. е кандидат на науките (доктор) с дисертация на тема „Влияние на някои социално-психологически фактори върху трудовата активност на личността“[1]. През 1986 г. става доцент. Членува в различни организации като Дружеството на психолозите в България (от 1975), на СНРБ (1979), на Международния съвет на психолозите, САЩ (1984), на Международното общество за тестиране на тревожността, Холандия (1984), на Международното общество за изучаване на индивидуалните различия, Англия (1984), на Европейската асоциация по психология на личността, ФРГ (1985), на Световния съвет за надарени и талантливи деца, САЩ (1985).[2] Преподавал е Психология на личността (от 1977) и психологически методи за изследване на личността. Заедно с Димитър Щетински през 1984 г. адаптира теста на Ханс Айзенк за български условия. От 1990 до 1991 г. е заместник-министър на образованието.

Библиография

редактиране

Книги

 • Земетресението и амплитудите на психиката. С., Партиздат, 1977. 183 с. (Съавт.: Дончо Градев, Георги Йолов, Ч. Кискинов, Крум Крумов).
 • Промишленото предприятие – социологическа система и трудова активност. С., БАН, 1978. 188 с. (Съавт.: И. Миронов, И. Дондолова, М.Иванова, Ст. Дончев, Ст. Михайлов)
 • Поведение и реализация на младия човек. С., Партиздат, 1980. 203 с. (Съавт.: Д. Градев, Х. Силгиджиян, Г. Йолов, З. Иванова, К. Крумов)
 • Третата възраст. Самочувствие, активност, жизнена позиция. С., Наука изкуство, 1982. 263 с. (Съавт.: Хайгануш Силгиджиян, В. Топалова, Здрава Иванова, Дончо Градев, Чавдар Кискинов, Крум Крумов, Георги Йолов).
 • Трудовата активност на личността. С., Партиздат, 1982. 222 с.
 • Как се създават таланти. С., Наука и изкуство, 1985. 223 с. 7.

Студии и статии

 • Социално-психичният климат във формалната група като обект на конкретно изследване. – Социол. пробл., 1974, № 1, 44 – 54.
 • Равнището на аспирациите като психологическа характеристика на личността. – Психология, 1978, № 2, 106 – 114.
 • Социално-психичните фактори на трудовата активност в индустриалното предприятие. – Социол. пробл., 1978, № 2, 75 – 84.
 • Към проблема за равнището на тревожност и измерването му в психологията. – Психология, 1980, № 2, 74 – 85. (Съавт.: Димитър Щетински).
 • Българска адаптация на личностния въпросник на Х. Айзенк. –Психология, 1984, № 5, 279 – 292. (Съавт.: Д. Щетински).
 • Профили на Аз-образа при деца с висока интелигентност от България, Англия и САЩ. – Социол. пробл., 1984, № 4, 78 – 94.
 • Взаимовръзка между трудовата активност и реализацията на личността. –Год. СУ. Филос. фак., 74, 1985, 34 – 63.
 • Teaching thinking: Using de Bono's method in Bulgaria. – GiftedInternational, 1985, № 1, 21 – 31