Иво Иванов (химик)

Емблема за пояснителна страница Вижте пояснителната страница за други личности с името Иво Иванов.

Иво Христов Иванов е български учен химик.

Иво Иванов
български химик
Роден

Образование Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Научна дейност
Област Химия

БиографияРедактиране

Роден е на 30 април 1943 г. в семейство на гимназиални учители — на известния по-късно учен химик проф. Христо Иванов. Завършва 9-а гимназия (1961) и с отличен успех специалност „Химия – производствен профил“ в Химическия факултет на Софийския университет (1968).

Постъпва като специалист химик при проф. Никола Моллов в Института по органична химия на БАН, секция „Природни вещества“. След спечелен конкурс през 1970 г. става асистент в Катедрата по фармацевтична и органична химия на Фармацевтичния факултет.

През периода август 1974 – октомври 1975 г. е на специализация в Института по органична химия на Университета в Щутгарт, Германия като стипендиант на фондацията DAAD. Защитава дисертация за кандидат на химическите науки (днес: доктор) на тема „Синтез и структура на някои производни на морфолина, пиридина и пиримидина“ (1979).

През май 1985 г. е хабилитиран за доцент (старши научен сътрудник II степен) в Катедрата по органична химия на Фармацевтичния факултет в Медицинския университет, София (МУС). Защитава дисертация за доктор на химическите науки на тема: „Приложение на полифункционални енамини за синтез на пиридини и пиримидини“ във Фармацевтичния факултет, МУС (юни 1998). От юли 2000 г. е редовен професор по органична химия във Фармацевтичния факултет на МУС.

Гост-професор е по органична химия във Висшето училище за техника и икономика, гр. Аален, Германия за участие в изследователски проект (април 2004 – март 2005).

Има над 60 публикации в специализирани научни издания и участия в значими национални и международни научни прояви. Автор е на учебници и монографии. Бил е научен ръководител на 3 докторанти.

От 1990 г. до 2009 г. е ръководител на Катедрата по органична химия на Фармацевтичния факултет на МУС. От 1988 до 1991 г. е заместник-директор на Научния институт по фармакология и фармация с Фармацевтичен факултет.

Бил е член на:

  • Факултетния съвет на Фармацевтичния факултет, МУС (1991-2009),
  • Академичния съвет на МУС (1991-2008),
  • Специализирания научен съвет по фармация при ВАК (1992-2009),
  • Българското химическо дружество и
  • Съюза на учените в България.

Пенсионира се на 1 май 2009 г.[1]

ИзточнициРедактиране

  1. Проф. д-р Иво Христов Иванов, д.х.н. – в сайт за Катедрата по органична химия на МУ, София