Играта на дъска е т.н. настолна игра, чиито пулове или парчета се поставят или движат по повърхността на дъска, като се спазват съответни правила.

North American board games