Идиосинкразия (от гръцки ιδιοσυνκρασία, букв. „собствен“ + „смесване“) в най-общ смисъл е характерната за даден човек смесица от привързаности и отвращения, с които откликва на околната среда (срв. темперамент).

По-конкретно понятието се употребява, за да обозначи болезнената реакция на някои дразнители, или (по-рядко) точно обратното – неестественото влечение към такива.

В медицински план означава индивидуалната особеност на организма да реагира отрицателно на известни стимули – храни, сетивни възприятия и други (срв. алергия).

По типа на идиосинкразия (свръхчувствителност) се развива и Лекарствено-индуцираната неутропения. Състоянието се характеризира с тежка и остро настъпваща неутропения, клинично изявена с появата на тежки трудно овладяеми инфекции и сепсис. Някои от доказаните причинители на вторични неутропении са НСПВС, Антимикробни агенти – сулфонамиди и пеницилини, тиреостатици, антипиретици, противоревматоидни препарати, седативи и антиепилептици.

ЕтимологияРедактиране

Терминът „идиосинкразия“ идва от гръцката дума idiosynkrasía, означаваща „особен темперамент или навик“ (от idios, означаващ „свой собствен“, syn, означаващ „със“ и krasis, означаващ „смесица от четирите вида хумор“ (темперамент)).

ЛингвистикаРедактиране

Терминът може да се отнася и за символи или думи. Идиосинкратичните символи са тези, които значат нещо само за определен човек. Острие, например може да символизира война за един и хирургическа намеса за друг.

МедицинаРедактиране

Идиосинкрацията определя начина по който лекарите възприемат заболяванията през 19-и век. Те смятат всяка една болест за уникално състояние отнасящо се само са определен пациент. Това схващане започва да се променя към 70-те години на 19-и век, когато откритията на изследователи в Европа позволяват развитието на „научна медицина“, която е предшественик на днешната медицина основана на факти.

ИкономикаРедактиране

В икономиката, рискът от промени в цените заради уникални обстоятелства свързани с определена облигация се нарича „идиосинкратичен риск“. Този специфичен риск, също наричан несистемен, може да бъде премахнат от инвестиционния портфейл, чрез диверсификация.