Печатар, който отпечатва ръчно ранен текст с машина "Гутенберг" от 15 век. (дата на гравиране неизвестна)

Издателската дейност или публикуването е процесът на издаване на написан материал (роман, разказ, справочник, статия, статия във вестник и т.н.), което позволява на автора на произведението да достигне до неограничен кръг от читатели.

Традиционно с издателската дейност се свързва разпространението на печатни издания като книги и вестници, но развитието на интернет през последните десетилетия прибави нови области на приложение включвайки електронните източници, като например електронни версии на книги и периодични издания, а също и уеб страници, блогове, видео игри и др.

Издателската индустрияРедактиране

Това е индустрия на книгата, но и на периодичните издания, а с появяването на аудиовизуалните и мултимедийни продукти, може също така да се говори за аудиовизуална издателска дейност, издаване на музика, мултимедийна издателска дейност както и публикуване в интернет.

Публикуването на различни произведения обхваща специфични дейности като например графичен дизайн, печатане (и неговия електронен еквивалент), маркетинг и разпространение на вестници, списания, книги, литературни и музикални произведения и софтуер, както и на други материали предоставящи информация, включително и чрез електронните медии.

В България в края на 2011 година са регистрирани около 3000 издателства, които издават около 6000 книги годишно. В Европа годишно се купуват 11-12 книги на човек, а в България —0,56. [1]

ИзточнициРедактиране

  1. Книжният пазар в България се е свил с около 20%, статия в Капитал от 11 декември 2011