Изкуствен риф е изкуствено създадена от човека подводна структура, обикновено предназначена да стимулира подводния живот в области със сравнително безхарактерно дъно, да контролира ерозията, да блокира достъпа на кораби или да подобри сърфинга.

Иззграждане на изкуствен риф от бетонови блокчета

Много подводни рифове са изградени от обекти с различно първоначално предназначение, например чрез потапяне на петролни платформи, потапяне на кораби или изсипване на чакъл и строителни материали. Други изкуствени рифове са изработени от специални пластмасови или бетонови елементи. Останките при корабокрушения също могат да се превърнат в изкуствен риф, ако се задържат на дъното. Независимо от използвания конструктивен метод, изкуствените рифове осигуряват твърда основа, към която се закрепват различни водорасли и безгръбначни - ракообразни, корали или стриди; този подводен живот в течение на времето осигурява благоприятна жизнена и хранителна среда за биоценоза на рибите.