Изнасилването (в много страни считано за криминално престъпление) е акт на насилствено съвкупление, извършено от едно или повече лица спрямо друго (или други) без съгласието на последните. Потърпевшите най-често са принудително приведени в безпомощно състояние – чрез сила, заплаха и разнообразни физически и психологически средства, като са напълно лишени от възможност за самоотбрана.

Константин Маковски, „Жестокостите на турския башибозук в България“, 1877 г.

В българското законодателство за изнасилване се смята всеки случай, в който мъж упражнява сексуално насилие спрямо жена. То е инкриминиран акт, визиран в чл.152 от Наказателния кодекс на Република България.

Традиционно под изнасилване се разбира действие от страна на мъжа спрямо жената, но в много законодателства по света понятието е разширено да включва принудителен полов акт от страна на жена спрямо мъж, мъж спрямо мъж и жена спрямо жена. Изнасилването в брака е сравнително ново понятие. Противно на вярванията, изнасилванията се извършват най-често от познати и близки хора и в много редки случаи от непознати.

Външни препраткиРедактиране

Вижте същоРедактиране