ИЗОТ 1036C е първият български IBM съвместим персонален компютър[notes 1], базиран на 16-битовия микропроцесор i8086.

Изот 1036С на задната корица на списание Радио, телевизия и електроника, № 9 от 1985 г.

Разработен е в Държавно стопанско обединение ИЗОТ в периода 1983 – 1984 г., а серийното му производство започва през 1985 г. ИЗОТ 1036С е регистриран в ЕС (Единная Система) като ЕС 1831. Той е предназначен за масово използване в научноизследователски и инженерни организации, висши учебни заведения, учреждения и др.

Базовата му конфигурация се състои от микропроцесор, два 5,25 инчови ЗУГМД (флопи диска), клавиатура, монитор ИЗОТ 7301С и матричен принтер ИЗОТ 6305С. Операционната система е DOS или MICROS-86, а езиците за програмиране са BASIC, Асемблер, FORTRAN, Pascal и Cobol. Предвидени са програми за текстообработка, финансово планиране, отчетност и др.

ИЗОТ 1036С променя организацията и йерархията на информационните единици[notes 2] и дефинира байта като основна информационна единица([1] - стр.7, първа колона, трети параграф) [notes 3], независимо от разредността на машинна дума, изпълнявана операция, информационната шина или входно-изходно устройство в микропроцесорната система. ИЗОТ 1036С е една от много малкото български разработки със силно патентно портфолио, но след промяната на икономическия модел при прехода към пазарна икономика и кризата в производството на компютри в България това конкурентно предимство е загубено.

ИЗОТ 1036C е проектиран от екип под ръководството на Кирил Боянов (ръководител на направление към 8-а дирекция на ЦИИТТ) и Христо Турлаков (ръководител на секция). В него е използвана схема за премахване на фрагментацията на системното адресно пространство, причинена от разлика между разредността на системната шина за данни и разредността на включените устройства[2][3]. Принципът на функциониране на тази схема е известен като принцип на динамично управление на разредността на шината (на английски: Dynamic Bus Sizing) и е дефиниран от Motorola[4]. Българската и американската разработки са паралелни и независими, но със значителни архитектурни[notes 4] и функционални[notes 5] разлики. Третата паралелна и независима разработка са проекта PC/AT и в частност проекта MICRO/370 на IBM.[5], [6][notes 6] Сравнение на приоритетните дати на [2], [4] и [5] показва, че принципът, реализиран в ИЗОТ 1036C, има предимство от най-малко месец и половина.

Ударението при разработката на ИЗОТ 1036C пада върху схемните решения. Видео контролерът на компютъра е комбиниран и управлява черно-зелен монитор в буквено-цифров режим (25 реда x 80 символа) със светлинна писалка или в графичен режим (640x400) или цветен монитор в режим (320x200)[7]. Флопи диск контролерът е с аналогова синхронизация, за да осигури по-широк захват на данни.

 
Клавиатура на ИЗОТ 1036С 1984 – 1986

Схемното и фърмуерно решение на клавиатурата дава възможност за бързо въвеждане на данни, като позволява пълно припокриване на натиснатите клавиши (n-key rollover) и премахва фантомния ефект (phantom key jamming) при клавиатури с контактни клавиши (дотогава това се прилага само в клавиатури с електрически изолирани клавиши)[8]. ИЗОТ 1036C е функционално, но не и механично съвместим с IBM PC/XT, като причината е да се постигне механична унификация с други продукти на ИЗОТ.

 
Архитектура ИЗОТ 1036С 1984

Архитектурата на ИЗОТ 1036С позволява 16-разредни операции да бъдат изпълнявани с 8-разредни устройства като комбинира принципа на прехвърлящия буфер (swap buffer), дефиниран от Крейг Кини (Craig Kinnie) [9] през 1981 г. и принципа на динамично управление на разредността на шината[2]. С други думи, архитектурата на ИЗОТ 1036С позволява всички 8-разредни устройства включени в системата да бъдат третирани като псевдо 16-разредни. Пълната 16-разредна архитектура на ИЗОТ 1036С е вариант от самото начало на проекта, но не е реализирана поради физически ограничения – платката на процесора не може да събере пълната схема на контролера за динамично управление на разредността на шината, реализиран с SSI (Small Scale Integration) елементи, схемата за скрито опресняване на динамичната памет [10], схемата за управление на байтово-последователен обмен в режим на директен достъп (DMA)[11], допълнителен куплунг за 16-разредна системна информационна шина, допълнително буфериране и памет. В България интегрални схеми по поръчка започват да се проектират през 1986 г. Това е причината архитектурата на ИЗОТ 1036С да бъде ограничена до 8-разредна – директният достъп до паметта е ограничен до стандартен 8-разреден и всички устройства са 8-разредни.

През 1985 г. Olivetti пуска 16-разредни компютри М-21 и М-24, базирани на i8086. Схемата за управление на разредността на шината е реализирана на отделна платка, наречена Bus Converter. [12] Управлението на разредността на шината в М-21 и М-24 е ограничено и се прилага само за външните устройства и адресните пространства за включване на 8- и 16-разредни модули са фиксирани. За сравнение, динамичното управление на разредността на шината позволява адресните пространства за включване на 8- и 16-разредни модули да бъдат разположени произволно в системното адресно пространство.

През 1985 г. ИЗОТ 1036С (ЕС 1831) е внедрен за производство в з-д „Електроника“, София. През 1986 г. производството е прехвърлено в ЗЗУ (Завод за Запаметяващи Устройства), Велико Търново. През 1986 г. екипът на К. Боянов е прехвърлен в Института по Приборостроене и в началото на 1987 г. е създаден Институт по Микропроцесорна Техника (ИМПТ) към КМТ-Правец с директор проф. К. Боянов. [13] На ИЗОТ и ЦИИТТ е забранено да разработва и произвежда персонални компютри. През 1987 г. ЗЗУ, Велико Търново спира производството на ИЗОТ 1036С. Времето показва, че административно наложената механична несъвместимост на ИЗОТ 1036C с IBM PC/XT е тежка конструктивна грешка.

Технически характеристики

редактиране
Параметър Данни
Микропроцесор Изот 1036C (проектиран на базата на Интел 8086)
ОЗУ (RAM) 128 kB (с опция до 640 kB.)
ПЗУ (ROM) 48 kB
ЗУГМД (FDD) две 5,25 флопи-дискови устройства с 250 kB памет и скорост на запис 250 kbps
Монитор черно-зелен
текст 25 реда по 80 знака
графичен режим 640х400 px
Клавиатура малки и големи букви на кирилица и латиница + 10 функционални клавиша

Модификация на ИЗОТ 1036С

редактиране
 
Архитектура на модификацията на ИЗОТ 1036С 1984 – 1986
 
ИЗОТ 1036С модификация, дънна платка 1986
 
ИЗОТ 1036С дънна платка с 3thou технологична норма 1986
 
CMM10C003 контролер 1987

Двама от екипа – Христо Турлаков (1947 – 2018) и Венелин Барбутов – остават в ЦИИТТ и създават нов екип, който през 1986 г. започва модификация на ИЗОТ 1036C без финансиране. В рамките на модификацията на ИЗОТ 1036С са дефинирани още три динамични принципа на обмен:

 • принципът на балансирано динамично управление на разредността на шината – прилага динамично управление на разредността върху балансирана системна информационна шина [14]. Това осигурява равномерно натоварване на системната шина и увеличава функционалните възможности на машината.;
 • принципът на динамично управление на разредността на обмена в режим на директен достъп (DMA) – премахва зависимостта на разредността на обмена при bypass директен достъп от адресни граници т.е. системата се самонастройва на максимална производителност при произволен начален адрес. [15] По време на всеки достъп до шината, системата за директен достъп следи три параметъра – разреденост на устройствата, участващи в обмена (памет и входно-изходно устройство), четност на адреса (четен/нечетен) и брой байтове, останали за обмен (един или повече). В зависимост от тези параметри системата за директен достъп определя разредността на обмена;
 • принципът на динамично управление на разредността на входно-изходното устройство (Dynamic IO Device Sizing) – възстановява байта като основна информационна единица при обмен между високоразредна микропроцесорна система и входно-изходно устройство, при което в зависимост от условията на обмена входно-изходното устройство променя своята разредност.[16]

Модификацията на ИЗОТ 1036С включва проектирането на DBS (Dynamic Bus Sizing) контролер – СММ10С003[17][18], DMA контролер с динамично управление на разредността на обмена D8237DIO [19] и пасивен (slave) 16-разреден RS-232 контролер с динамично управление на разредността. На снимката на модифицирания процесорен модул на ИЗОТ 1036С е показана главата (header board) за настройка на D8237DIO ядрото, завършен години по-късно. Подобна глава е използвана и за настройка на 16-разредния RS-232 контролер. Модифицираният процесорен модул на ИЗОТ 1036С включва:

 • 48К 16-разреден ROM – разредността може да се избира 8- или 16-разряда,
 • 640K 16-разреден RAM – разредността може да се избира 8- или 16-разряда,
 • 8 DMA канала с динамично управление на разредността на обмена,
 • 16-разредна системна информационна шина, ISA съвместима, с пълен диференциален интерфейс за управление на разредността на обмена в програмен и DMA режим,
 • допълнителен интерфейс за включване на втори процесор (на снимката куплунга до процесора, който не е монтиран). Това позволява да се проектират по-мощни процесори, които да използват инфраструктурата на ИЗОТ 1036С като входно-изходен процесор.
 • нов BIOS (copyright free) за поддържане на 8-те DMA канала (тази цел не е постигната).

В рамките на ИЗОТ 1036С е експериментирана технология за многослойна печатна платка (8 слоя) с 3 thou норма и погребани преходи (платката на снимката в средата), разработена от дирекция „Печатни платки“ към ЦИИТТ. (Към 2015 г. добрите производители на печатни платки предлагат технологии с 3 thou минимална норма за вътрешните слоеве на многослойна платка и 4 thou за външните слоеве).

Идеята на екипа, който проектира модификацията на ИЗОТ 1036С, е да се създаде ново поколение интегрални схеми с по-висока производителност, но идеята не е възприета. Модификацията на ИЗОТ 1036С остава на прототип и след 1990 г., всички патенти са изоставени.

Развитие на идеите на ИЗОТ 1036С

редактиране

На 14 август 1984 г., пет месеца след представянето на схемата да динамично управлине на ИЗОТ 1036С пред патентна комисия на ЦИИТТ, IBM представя 16-разредния персонален компютър IBM PC AT. Компютърът съдържа схема за динамично управление на шината, наречена конвертор на шината (bus converter).([20] - стр.1-62, U67; стр. 1-66, U87; стр. 1-72, U100) Схемата функционира по протокола избор-договаряне-достъп (погледни бележките) и е проектирана с цел обратна съвместимост с IBM PC XT. Конверторът на шината става стандартна функция на 16-разредната версия на ISA шината и се използва във всички IBM PC AT съвместими компютри.

В края на 1985 г., под натиска на патента на Motorola, Intel пуска на пазара 32-битовия процесор i80386 с вградено динамично управление на разредността на шината, ограничено до 16-бита.[21] Това ограничение е запазено и в Intel486. В началото на 1993 г. Intel пуска Pentium процесора с пълно динамично управление на разредността на шината – 8- и 16-бита. [22]

През 1986 г. фирмата Chips&Technologies (по-късно придобита от Intel) включва схемата за динамично управление на шината с договаряне на разредността в първата група от интегрални схеми (ChipSets) за съвместимост с IBM PC AT. ([23] По-късно, всички групи интегрални схеми (ChipSets) за 286/386/486 съвместимост с IBM PC AT съдържат схема за за динамично управление на шината с договаряне на разредността.

През септември 1986 г. Toshilba пуска на пазара 16-разредния лаптоп Т1100 PLUS, базиран на 8086 (М80С86-2 на OKI) със схема за динамично управление на разредността на шината. [24] Тази схема е запазена и в Т1200 лаптопите на Toshiba. В началото на 2014 г. IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) признава серията лаптопи Т1000/Т1100 на Toshiba за първия лаптоп в света захранван от батерии. [25]

През 1988 IBM прилага принципа на динамично управление на разредността на шината към IBM PS2 Microchannel в DMA режим. [26]

През 1990 г. Sun Microsystems включва динамичното управление на разредността на шината (Dyndmic Bus Sizing) като стандартна фунция в спецификацията на S-bus, използван в SPARC компютрите.[27]. През 1993 г. принципът за динамично управление на разредността на шината е стандартизиран като част от IEEE стандарта на S-bus.[28] Пак през 1993 г. Motorola изважда Dynamic Bus Sizing схемата от MC68060 и създава DBS конвертора MC68150 (Dyndmic Bus Sizer). [29]

В средата на 90-те години Harris Corporation пуска DMA контролера 82С237 със статично управление на разредността на обмена т.е. разредността на устройствата участчащи в обмена се дефинира в началото при инициализация на системата и е фиксирана до следваща инициализация. [30] В края на 90-те години IBM дефинира CoreConnect Bus Architecture за PowerPC. Принципът на динамично управление на разредността на шината (Dynamic Bus Sizing) е част от OPB (On-Chip Peripheral) Bus спецификацията [31] на CoreConnect архитектурата, както и част от AVALON спецификацията на ALTERA [32].

Принос на ИЗОТ 1036С

редактиране

И в трите паралелни проекта (ИЗОТ 1036С, MC68020 и u370/PC AT), принципът за динамично управление на разредността на шината е проектиран като схема за свързване на ниско-разредни устройства към високо-разредни системни шини. Всъщност условия за управление на разредността на шината съществуват дори когато в системата няма разлики в разредността на устройствата. Условията за управление на разредността на шината зависят от условията на обмен, особено в режим на директен достъп (принцип на динамично управление на разредността на обмена). При проектирането на ИЗОТ 1036С възниква идеята, че всъщност става въпрос за микропроцесорна система, която променя разредността си и функционира като 16-разредна или като 8 разредна в зависимост от условията на обмен и следователно йерархията и организацията на информационните единици е различна от тази на компютърните системи с фиксирана разредност (например TMS9000[33], iAPX86, iAPX286, MC68000, които следват йерархията и организацията на информационните единици на големите машини и мини машините). В компютърните системи с фиксирана разредност основната информационна единица е машинната дума. Всички останали информационни единици в системата са производни (sub-multiples) на машинната дума т.е. машинната дума се дели на степените на 2 за да се получат другите информационни единици. В зависимост от нейната разредност байтът е 1/2 дума, 1/4 двойна дума, 1/8 четворна дума.([34] - т. 4, 5 и 6), ([35] - т. 2 и 3), ([36] - стр. 65-66) Практически това означава, че информационният обмен в микропроцесорните системи с фиксирана разредност, се изпълнява без комутация между лентите на информационната шина.

Проектът ИЗОТ 1036С прави три промени в йерархията и организацията на информационните единици на компютърните системи с фиксирана разредност:

 • установява байта като основна информационна единица, независима от разредността на машинна дума, информационна шина, изпълнявана операция или входно-изходно устройство т.е. основа на йерархията на информационните единици в ИЗОТ 1036С е байта, не машинната дума.;
 • установява байта като основна информационна единица за всички процеси на информационен обмен във всички режими (програмен, едно-адресен директен достъп, дву-адресен директен достъп и т.н.) т.е. във всички режими, по време на всеки цикъл за достъп до ресурсите на компютърната система, разредността на информационния обмен се договаря в зависимост от условията на обмена, не се програмира.; и
 • всички останали информационни единици в системата са кратни (multiple) на основната информационна единица, а не производни (sub-multiple) т.е. йерархията на информационните единици в ИЗОТ 1036С е обратна на йерархията на информационните единици на компютърните системи с фиксирана разредност.

Промяната на йерархията на информационните единици в ИЗОТ 1036С води до промяна на организацията на информационните единици, така че:

 • премахва фрагментацията на адресните пространства на 8-разредните устройства включени към 16-разредната микропроцесорна система т.е. гарантира линеен (последователен) дотъп до ресурсите на 8-разредните устройства, независимо от разредността на шината и на изпълняваната операция;
 • въвежда променлива разредност на шината във всички режими т.е. превръща 8-разредните устройства в псевдо 16-разредни; и
 • гарантира обратната съвместимост при повишаване на разредността на системата.

В ИЗОТ 1036С основната информационна единица е най-малката информационна единица в компютърната система, достъпът до коята е линеен 9последователен) във всички режими на информационен обмен, независимо от разредността на микропроцесор (машинна дума), изпълнявана операция, информационна шина или входно-изходно устройство. Тази най-малка информационна единица е байта. Думата е кратна (multiple) информационна единица т.е. основната информационна единица (байта) се умножава по степените на 2 за да се получат останалите информационни единици, така че при 16-разредна система 1 дума = 2 байта, при 32-разредна система 1 дума = 2 байта и 1 двойна дума = 4 байта и т.н. Казано по друг начин, в микропроцесорни системи с променлива разредност (каквато всъщност е ИЗОТ 1036С) основната информационна единица (байтът) се умножава, за да се получат останалите информационни единици. Математически, 1 дума = 2 байта е еквивалентно на 1 байт = 1/2 дума, но на практика оргонизацията на информационните единици, при която 1 дума = 2 байта изисква архитектура с междинна комутация на информационната шина т.е. комутация между лентите на информационната шина. В резултат на това микропроцесорните системи с променлива разредност винаги имат линейно адресно пространство, независимо от разредността на включените устройства. Принципът на динамично управление на разредността на обмена позволява по-късно да бъдат разработени устройства за bypass (fly-by) операции за директен дстъп в режим памет-памет. От достъпните технически източници е очевидно, че разработката на ИЗОТ 1036C предлага идеи, които намират приложение в компютърната техника в продължение на поне 20 години напред.[26][27][29][31][32][37]

Изводи от ИЗОТ 1036С

редактиране

След 1990 г. архивът на ИЗОТ е унищожен и официални, фирмени документи от ИЗОТ 1036С не са запазени. Запазени са чернови документи от участници в проекта. В България е запазен един-единствен ИЗОТ 1036С в частна колекция, който е първият прототип. Всички персонални компютри, които се представят в Интернет като ИЗОТ 1036С, всъщност са ИЗОТ 1037С. Разликата между двата модела не е във външния вид, а в набора от платки. Най-съществената разлика е процесорната платка – тази на ИЗОТ 1037С е на базата на i8088 и има четири банки основна памет, докато тази на ИЗОТ 1036С е на базата на i8086 и има само две банки основна памет до 128К (схемата за динамично управление на разредността на шината е реализирана с дискретни логически компоненти и няма място за цялата памет), а допълнителната памет (до 640К) е на отделна платка.

ИЗОТ 1036С е поучителен пример на грубо администриране и политизиране на инженерния процес. Този стил на работа е ежедневна практика в командно-административната икономика на България до 1989 година [38] и са пропуснати значителни икономически възможности. От средата на 50-те години на 20 век с развитието на компютърната техника и информационните технологии значението на интелектуалната собственост започна да се увеличава, в резултат на което към средата на 70-те започва преструктуриране на собствеността в света. В САЩ преструктурирането на собствеността започва с производството на електричество и първите електрически уреди т.е. много преди 1950 г. Ако към 1980 г. средното съотношение веществен капитал/нематериален капитал (интелектуалната собственост е част от нематериалния капитал) в света е 80/20 (за САЩ към 1990 г. то вече е 46,5/53,5 [39]), то към 2010 г. това съотношение се обръща на 20/80. ([40], Фигура 1) Един от основните параметри, по които се определя стойността на фирмите е стойността на тяхното патентно портфолио. Интелектуалната собственост създава термина конкурентно предимство. По правило, инвестиция (съвместно предприятие, сливане, купуване и т.н.) се прави, за да се придобие конкурентно предимство, което да увеличи печалбите. Например, през август 2011 г. Google придоби Motorola за $12.5 милиарда и през януари 2014 г. продаде Motorola на Lenovo за $2.9 милиарда, като запази патентното портфолио. [41] С други думи, патентното портфолио на Motorola е повече от 75% от стойността на фирмата. Командно-административният апарат не реагира на икономическите тенденции в света и икономиката на България не се адаптира към променената структура на собствеността. Към 2000 г. съотношението веществен капитал/нематериален капитал в България е 97.9/2.1 ([39], Таблица 6). „... твърде малкият размер на нематериалните активи както абсолютно, така и относително“ ([39] – стр. 15) показва, че българската икономика към 2000 година не генерира знания, не предлага конкурентно предимство и до голяма степен предопределя нейната невъзможност да се адаптира към политическите промени в страната и да функционира в условията на свободен пазар.[42]

ИЗОТ 1036С е една от много малкото български разработки със силно патентно портфолио с доказана стойност[37], но създаденото конкурентно предимство не се капитализира. ИЗОТ 1036С е игнориран и забравен. Документите за интелектуалната собственост, създадена в рамките на проекта ИЗОТ 1036С, са достъпни в мрежата на Европейския патентен офис. [43]

 1. Персоналният компютър IBM PC e разработен през 1981 г. в Департамента за Базови Системи (Entry System Division), Бока Рейтън, Флорида от екип от 14 души с ръководител Дон Елстридж (Philip Donald Elstridge). Дон Елстридж взима решението компютърът да бъде проектиран само от елементи, лесно достъпни на пазара и спецификациите на компютъра (схеми и BIOS) да бъдат публикувани изцяло. Сред екипа личат имената на Дейвид Брадли, разработил видеоконтролера, Марк Дийн и Джеймс Мартин, разработили процесора и системната шина, Луис Егебрехт, разработил клавиатурата, Марк Мюлер, разработил комуникациите. Компютърът е изграден на базата на 8-разредния микропроцесор i8088 и е защитен с 10 патента – 9 на IBM и 1 на XEBEC. През 1984 г. Дон Елстридж е избран за президент на Департамента за Базови Системи и Вицепрезидент на IBM по производствените въпроси. До 1985 г. IBM произвежда и продава над 1 милион персонални компютри. Дон Елстридж загива на 2 август 1985 г. в самолетната катастрофа на Delta Air Lines полет 191.
 2. През 1956 г., при планирането на IBM 7030 Stretch, Вернер Бухолц (Werner Buchholz) прави три фундаментални предложения. Първото е, предлага разредността на IBM 7030 Stretch да бъде 64 бита, а не 60 бита. Това дава възможност за пълна двоична адресна аритметика т.е. в общ смисъл, всяка компютърна система с разредност степен на 2 дава възможност да се използва пълна двоична адресна аритметика. Второто предложение е 64-разредната шина да се раздели на 8-разредни части, наречени байт. Третото предложение е всички 8-разредни, 16-разредни и 32-разредните информационни единици са производни (sub-multiple) т.е. части, на 64-разредната машинна дума, така че 1 байт = 1/8 машинна дума, 1 полу-дума (16-бита) = 1/4 машинна дума и т.н.. Аргументите за 8-разредния байт са че 1 байт е достатъчен да се кодират 256 символа; 1 байт съдържа един символ; 8-разряда (бита) са достатъчно икономични за организация на паметта; 8 разряда (бита) позволяват да се кодират две десетични числа т.е. 4-бита са достатъчни за кодиране на едно десетично число така че системата 4-и-8 (4 бита за десетично число и 8 бита за символ) е по-лесна за реализиране от системата 4-и-6; и последен аргумент, 8 бита и 4 бита като степени на 2 позволяват лесна адресация и индексация до ниво бит. Тази дефиниция на Вернер Бухолц е в пряка връзка с математическия комуникационен модел на Клод Шанон от 1948 г.
 3. През 1954 г. 36-разредната машинна дума на IBM 704 е определена като основна информационна единица (basic unit of information). Формална дефиниция на термина няма. Така определената основна информационна единица очначава, че всеки път когато разредността на машинната дума се промени се променя и разредността на основна информационна единица.
 4. Архитектурната разлика между двете дефиниции (тази на ИЗОТ и тази на Motorola) е, че в ИЗОТ 1036С „Dynamic Bus Sizing“ е разработен като външна схема за i8086 и е системно функционално допълнение на iAPX86 архитектурата на Intel (т.е. може да обслужва всички процесори на iAPX86 – централния процесор i8086, аритметичния процесор i8087 и входно-изходния процесор i8089), докато в Motorola е вътрешна схема на MC68020, т.е. функционално допълнение на централен процесор.
 5. Функционалната разлика между двeте решения е в протокола между управляващото устройство и подчиненото устройство за определяне на радредността на шината. Последователността от състояния на протокола, разработен за ИЗОТ 1036 С e избор-договаряне-достъп, докато протокола разработен за Motorola 68020 използва последователност от състояния избор-достъп-потвърждение. Включването на състояние “договаряне” в протокола за диначично управление на разледността на шината на ИЗОТ 1036С позволява управляващото устройство (процесор, контролер за директен достъп, мрежови процесор, видео процесор и т.н.) да определи не само разредността на операцията за достъп до подчиненото устройство (памет или входно-изходно устройство) но и каква част от системната шина да използва преди достъпът до подчиненото устройство да се изпълни. Това свойство позволява функционалната симетрия на шината в iAPX86 да се запази и товара на шината да се разпредели и по-късно е използвано в модификацията на ИЗОТ 1036С. Принципът на динамично управление на разредността на шината в Motorola (Motorola Inc., MC68020 32-bit Embedded Controller User’s Manual, §7.2.1, 1991), предполага потвърждаване на разредността на операцията от избраното подчинено устройство в края на операцията като последно състояне в протокола, т.е. разредността на операцията се задава от управляващото устройство, не се променя по време на целия цикъл за достъп, операцията използва цялата шина и в края на достъпа до ресурсите избраното подчинено устройство потвърждава със сигнали DSACK[0 – 1] каква част от операцията е изпълнило – 8-, 16- или 32-бита. Функционалната симетрия на шината (както е в MC68000) е нарушена (шината е функционално асиметрична) и функционалните възможности на системата са ограничени от товароспособността на най-натоварената част от шината, младшите 8-бита.
 6. Контролерът за динамично управление на разредността на шината на IBM е разработен от Брус Гаврил (Bruce Gavril) като част от проекта MICRO/370 и адаптиран за IBM PC/AT от Шочи Онг (Shauchi Ong). Проектът MIRCRO/370 има за цел да проектира 32-разреден микропроцесор, съвместим с IBM System 370. Ръководител на проекта е Ник Треденик (Nick Tredennick). За основа на u370 служи 16-разредния микропроцесор MC68000, но с изцяло променена от Ник Треденик микроархитектура. В Motorola Ник Треденик е проектирал микроархитектурата на MC68000. Брус Гаврил е специфицирал и проектирал контролера на шината и конвертора на шината (контролера за динамично управление на разредността на шината). Шочи Онг е работел с Брус Гаврил. През 1967 г. Брус Гаврил е проектирал 16-разредния селекторен канал на IBM System 360 (US Pat. 3,573,741). Принципът на фунциониране на конвертора на шината на IBM много прилича на принципа на фунциониране на схемата за динамично управление на разредността на шината в MC68020, с тази разлика, че е външна на процесора схема. Адаптацията на Шочи Онг не е патентована, но в патента на Брус Гаврил се споменава, че конвертора на шината може да се приложи и към Intel iAPX286 процесори.

Източници

редактиране
 1. IBM Corp., “704 Electronic Data Processing Machine Manual of Operation, 1954
 2. а б в Турлаков, Хр., Мачев С. Барбутов В. Метод и устройство за свързване на 16-разредна микропроцесорна система с 8-разредни модули, // авт. св. 44516. Институт за изобретения и рационализации, 08.05.1984. Посетен на 11 октомври 2017.
 3. Turlakov, Hristo A., Stefan S. Machev, Venelin G. Barbutov. Method and device for connecting a 16-bit microprocessor to 8-bit modules // US Pat. 4,831,514. United States Patent Office, Feb 14, 1986. Посетен на 11 октомври 2017. (на английски)
 4. а б Mothersole, D. S., Lester M. G., Tietjen J. L., Thompson R. R. Data processor having dynamic bus sizing // US Pat. 4,633,437. United States Patent Office, Jun. 26. 1984. Посетен на 11 октомври 2017.
 5. а б Gavril, B. D. Logically transportable microprocessor interface control unit permitting bus transfers with different but compatible other microprocessors // US Pat. 4,727,477. United States Patent Office, Mar 22, 1985. Посетен на 16 август 2022. (на английски)
 6. Tredennick N., „Microprocessor Logic Design: The Flowchard Method", Digital Press, 1987
 7. „Радио, Телевизия, Електроника“, 9/85, задна корица
 8. Боянов, К. Вецев Н., Турлаков Хр. Пулт за въвеждане на информация // авт. св. 67097. Институт за изобретения и рационализации, 10.10.1984. Посетен на 11 октомври 2017.
 9. Kinnie Craig D., „Apparatus and Method for Providing Byte and Word Compatitive Information Transfer“, US Pat. No. 4,447,878, filed Aug. 10, 1981, granted, May 8, 1984;[1]
 10. Барбутов В., „Устройство за опресняване на динамична памет с произволен достъп“, авт. св. 40623, Институт за изобретения и рационализации, 12.09.1985
 11. Турлаков, Хр., Барбутов В., Мачев С. Устройство за управление на байтово-последователен директен достъп до паметта на 16-разредна микропроцесорна система // авт. св. 44841. Институт за изобретения и рационализации, 30.04.1985. Посетен на 11 октомври 2017.
 12. Graciotti A., „Bus Converter“, United States Patent Office, US Pat. 4,716,527, filed: Dec.10, 1984, granted:Dec.29, 1987, Olivetti; [2]
 13. Боянов K. „Кратки сведения за развитието на изчислителната техника в България“, (PDF) // Годишник на секция „Информатика“, Съюз на учените в България, Том 7, 2014,. с. 1 – 23.
 14. Турлаков Хр., Барбутов В., Мачев С., „Устройство за свързване на 8-разредни и 16-разредни модули към 16-разредна микропроцесорна система“, Български патентен офис, Авт. Св.39765 от 14.02.1985/United States Patent Office US Pat. 4,845,611;[3][4][неработеща препратка]
 15. Барбутов В., „Устройство за динамично управление на разредността на обмена при директен достъп“, Български патентен офис, Авт. Св.47775 от 25.02.1988, /Europen Patent Office, GB2216304 (A);[5][6]
 16. Барбутов В. „16-разредно устройство за приемане и предаване на данни“ заявка рег.№ 91528, призната за авторско свидетелство с писмо № 91528/КЛ от 31.05.1990, но спряно от публикация поради патентоване в чужбина
 17. Зарков И., „Развитие на микроелектрониката у нас“, Радио, Телевизия, Електроника, бр. 6, 1990, Таблица 5
 18. Турлаков Хр., Барбутов В., Боршуков Д., Христова И., Кокаличев Н., „16-разредна микропроцесорна система“, Български патентен офис, Авт. Св.45007 от 19.03.1987, /Europen Patent Office, GB2202351 (A)[7][8]
 19. Барбутов В., Турлаков Хр., Рачев Д., „8-разредно управляващо устройство за директен достъп“ Български патентен офис, Авт. Св.45675 от 16.10.1987, /European Patent Office, GB2211325 (A)[9][10]
 20. IBM Corp., „Personal Computer Hardware Reference Library; Technical Reference“, 1984, Order No. 1502494
 21. Intel Corp., „Intel386 DX Microprocessor 32-bit CHMOS Microprocessor with Integrated Memory Management“, Dec. 1995, Order No. 231630 – 011
 22. Intel Corp., „Pentium Processor Family Developer's Manual Vol.1: Pentium Processor“, 1995, Order No. 241428
 23. CHIPS&Technologies, „CS8220: PC/AT Compatible CHIPSet“, 1986 - стр. 24, т. „Conversion Logic“; стр.25, Figure 4)
 24. Takenaka T., „Microprocessor System“, United States Patent Office, US Pat. 4,860,198, filed: May 17, 1988, granted: Aug.22, 1989, Toshiba; [11]
 25. Davis A., „IEEE Milestone Regognizes a Game Cahnging Laptop: The Toshiba T1100 paved the way for portable computers“, IEEE, The Institute, Jan.22, 2014, [12]
 26. а б Begun M. R., Bland P. M., Dean M. E., „Control of Pipelined Operation in Microcomputer System Employing Dynamic Bus Sizing with 80386 Processor and 82385 Cache Controller“, United States Patent Office, US Pat. 5,125,084, filed: May 26, 1988, granted:Jun. 23, 1992, IBM; [13]
 27. а б Edward H. Frank, James Lyle, „SBus Specification B.0“, Sun Microsystems, Part No. 800-5922-10, 1990
 28. IEEE Std.1496, „Sbus – Chip and module interconnect bus“, 1993
 29. а б IDT Corp., „MC68150 32-bit to 32/16/8-bit Dynamic READ/WRITE Bus Sizer“, 2009;
 30. Harris Corp. „82C237 CMOS High Performance Programmable DMA Controller", 1997;
 31. а б IBM Corp., „On-Chip Peripheral Bus: Architecture Specification Version 2.1“, SA-14-2528-02, 2001;
 32. а б Altera Corp., „Avalon Bus Specification: Reference Manual, Ver. 2.2“, MNL-AVABUSREF-2.2, 2003
 33. Texas Instruments Inc., „TMS 9900 Microprocessor Data Manual“, 1976;
 34. Buchholz W., “Memory Word Length”, IBM Cort., Stretch Memo 40 (declassified), July 31, 1956
 35. Buchholz W., “Memory Word Length and Indexing”, IBM Cort., Stretch Memo 45 (declassified), September 19, 1956
 36. Buchholz W., “Planning a Computer System: Project Stretch”, McGraw Hill, 1962
 37. а б patft.uspto.govШаблон:Query "turlakov AND 4,831,514"
 38. Сребрев С., „Спомени за създаването на българските миникомпютри и системите с тях
 39. а б в Рангелова, Р. „Нематериални активи и икономически растеж“, Икономически изследвания. Икономически институт на БАН – Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов, Год. ХІІ, № 2, 2003, 45 – 71.
 40. Спасова Р. И., „Теоретико-приложни проблеми на счетоводното отчитане на нематериални активи Архив на оригинала от 2015-09-23 в Wayback Machine.“, Автореферат на Дисертация за степен Доктор, УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО, КАТЕДРА „СЧЕТОВОДСТВО И АНАЛИЗ“, 2011
 41. Sangvikar D., Business Stategy: Why did Google buy Motorola for $12.5 billion and sell if off for $2.91 billion?
 42. David P.A., Foray D. Economic Fundamentals of Knowledge Society, Policy Futures in Education, Vol. 1, Number 1, 2003
 43. worldwide.espacenet.com

Вижте също

редактиране