Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) е институцията, отговорна за прилагането на формираните от Министерството на икономиката на Република България политики и стратегии за развитието на малките и средните предприятия. Създадена е през 2004 г.

Дейност Редактиране

Дейността на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия е насочена към постигането на траен икономически растеж, в това число и чрез ефективно усвояване на средствата от европейските фондове и подобряване на бизнес климата. Целта ѝ е създаване на по-високи нива на добавена стойност, респективно реален растеж на брутния вътрешен продукт в условията на нарастваща конкуренция, успешно интегриране на бизнеса в Единния европейски пазар.[1]

Мисията и целите на ИАНМСП са фокусирани върху повишаване на конкурентоспособността на българските предприятия и насърчаване на тяхното развитие, стимулиране на предприемаческия дух и подкрепа на технологични и иновативни производства, развитие на публично-частното партньорство.

Ръководство Редактиране

№ по ред Име, презиме, фамилия длъжност от:                       до:
1. Станимир Ценов Бързашки Изпълнителен директор 24 септември 2004 г. 23 ноември 2009 г.
2. Мариана Генова Велкова Изпълнителен директор 23 ноември 2009 г. 11 март 2013 г.
3. Никола Руменов Стоянов Изпълнителен директор 11 март 2013 г. 8 юли 2013 г.
4. Богдана Михайлова Ваташка-Анави И. д. изпълнителен директор 8 юли 2013 г. 16 септември 2013 г.
5. Евгени Спасов Иванов Изпълнителен директор 16 септември 2013 г. 16 февруари 2015 г.
6. Мариета Николаева Захариева Изпълнителен директор 16 февруари 2015 г. 20 февруари 2018 г.
7. Габриела Николаева Козарева Изпълнителен директор 20 февруари 2018 г. 20 август 2018 г.
8. Александър Духомиров Минев И. д. изпълнителен директор 20 август 2018 г 12 ноември 2018 г.
9. Бойко Генадиев Таков Изпълнителен директор 12 ноември 2018 г.

Бележки Редактиране