Източна Херцеговина е историко-географска област в западната част на Балканския полуостров, разположена източно от река Неретва.

Херцеговинска Грачаница

Заема източната част от територията на историко-географската област Херцеговина между Неретва и Черна гора, включвайки и Стара Херцеговина. Почти 90 % от дела в Босна и Херцеговина попада в нейната съставна част Република Сръбска, съставлявайки най-южната част на източния ѝ дял.

В Източна Херцеговина влизат териториите на 22 общини - 13 в Босна и Херцеговина, 7 в Черна гора и 2 в Сърбия, с центрове:

Някои автори и историографи не причисляват 8-те вътрешни (неприморски) общини (Горажде, Калиновик, Плевля, Прибой, Приеполе, Рудо, Фоча и Чайниче) към състава на Източна Херцеговина, като по този начин включват в областта 14 общини от Босна и Херцеговина и Черна гора.

Поради разделянето с Дейтънското споразумение на Босна и Херцеговина на етнически принцип, от общините Горажде и Фоча са се новосформирали две нови общини - сръбска и бошняшка, с което общините на Източна Херцеговина стават 24, или съответно 16.

Географски, икономически и културен център на областта е град Требине в Република Сръбска, находящ се на приблизително 30 км от Адриатическо море.

След разбиването на т.нар. косовски мит в Требине е издигната черква – точно копие на Херцеговинска Грачаница.

В исторически план Източна Херцеговина се припокрива с една от средновековните сръбски области. Средновековните автори назовават областта по името на главния ѝ град - Травуния или Тревуния.

Населението на Източна Херцеговина, както и на припадащата ѝ се Стара Херцеговина, е предимно сръбско.

Вижте също

редактиране