Икономика на Австрия

Икономиката на Австрия е пазарна и добре развита, движена от високобразована работна сила и тясно обвързана с останалите европейски икономики, най-вече с германската. Включва широк сектор на услугите, добре развита индустрия и малко, но високо развито селско стопанство. По-голямата част от индустриалните и търговските предприятия са малки, като същевременно съществуват и големи индустриални предприятия в стоманодобивната, железодобивната и химическата промишленост с многохиляден персонал.

Икономика на Австрия
Raiffeisen-Holding-Hochhaus.png
Reiffeisen Holding във Виена
Валута Евро (EUR)
Фискална година Календарна година
Търговски организации СТО, Европейски съюз
Статистика
БВП

Повишение 417,9 милиарда долара (номинален) (2013)

361 милиарда долара (ППС) (2013)
Ръст на БВП Повишение 0,4% (2013 г.), 0,9 (2012 г.), 2,8 (2011 г.)
БВП на глава от населението 42 600 щатски долара (по номинална стойност за 2013 г.)
БВП по сектор (2013 г.)
69,8 % – услуги
28,6 % – индустрия
1,6% – земеделие
Инфлация (Индекс
на потребителските цени
)
2,1 %
Население
под прага на бедността
6,2 % (2012 г.)
Коефициент на Джини 26,3 (2007 г.)
Работна сила
според професията
земеделие 5,5%, индустрия 26%, услуги 68,5% (2012)
Безработица 4,9 % (2013 г.)
Средна брутна заплата €2,043/$2,758 (2006 г.)
Основни индустрии строителство, машиностроене, превозни средства и резервни части, храни, метали, химикали, дървесина, целулоза, комуникационно оборудване, комуникации
Индекс за леснота
за правене на бизнес
29-о място
Външна търговия
Износ 165,6 милиарда щатски долара (2013 г.)
Износни стоки машини и оборудване, моторни превозни средства и резервни части, целулоза, метални детайли, химикали, желязо и стомана, текстил, храни
Партньори за износ Флаг на Германия Германия 29,31%,
Флаг на Италия Италия 6,25%,
Флаг на Швейцария Швейцария 5,08%,
САЩ 5%,
Флаг на Франция Франция 4,27%, (2013)
Внос 167,9 милиарда щатски долара (2013 г.)
Вносни стоки машини и оборудване, моторни превозни средства, химикали, метални детайли, нефт и нефтни продукти, храни
Основни партньори за внос Флаг на Германия Германия 40,39%,
Флаг на Италия Италия 6,13%,
Флаг на Швейцария Швейцария 5,36% (2013)
Преки чужди инвестиции 269,5 млрд. щатски долара (2013 г.)
Външен дълг 812 млрд. щатски долара (2012 г.)
Публични финанси
Бюджетен дефицит -2,9% от БВП (2013 г.)
Приходи 200 милиарда щатски долара (2013 г.)
Разходи 212,1 милиарда щатски долара (2013 г.)
Кредитен рейтинг AA+ (вътрешен)
AA+ (чуждестранен)
AA+ (T&C определяне) (Standard & Poor's)
Валутни и златни резерви 27,21 милиарда щатски долара (към декември 2012 г.)
Страница в CIA The World Factbook

БВП на Австрия съставлява 0,70% от световната икономика. Средната му стойност в периода между 1960 и 2014 г. възлиза на 155.96 млрд. долара достигайки до максумума си от 436.34 млрд. долара през 2014 г. и рекордно ниското отчетено равнище от 6.59 млрд. долара през 1960 г.

До края на Първата световна война, страната е била център на голяма империя, контролираща по-голямата част от Централна Европа в продължение на векове. Дълги години след Втората световна война много от секторите на икономиката са били в ръцете на правителството, с цел да се избегне тяхното разграбване във вид на следвоенни репарации, в това число производството на нефт и нефтени продукти, банковата система, транспортните компании и железопътната инфраструктура и др. През 80-те и 90-те годни на XX век голяма част от тях е приватизирана.

По индекс на икономическа свобода се нарежда на 30-о място за 2015 г., с резултат от 71,2 точки.

ИзточнициРедактиране