Икономическа депресия

Терминът икономическа депресия се използва за означаване на устойчив и продължителен икономически спад, по-голям отколкото при рецесия (при която спадът се приема за нормален, част от икономическия цикъл на покачване и понижение).

Икономически депресииРедактиране