Икономически модел

Икономическият модел е формализирано описание на различните по естеството, сложността и стойността си икономически процеси и явления протичащи в обществото.

На теоретично нивоРедактиране

В икономикса като научна и университетска специалност и/или дисциплина с оглед прегледност и предвид на последващата практическа реализация на знанието се изграждат модели на основата на теоретична конструкция, която представя икономическите процеси с помощта на набор от променливи и набор от логически и/или количествени отношения между тях.[1]

Икономическият модел като теоретична конструкция е опростена рамка, с цел да илюстрира за научни нужди обществените отношения в стопански план със сложните процеси протичащи в социума. Често, но не винаги, на теоретично ниво се използват математически техники за постигането на тази цел - посредством ползване на структурни параметри. Тези параметри могат да са от различно естество, и в зависимост от тяхното количествено-стойностно задание и промяна, могат да се създадат сравнително устойчиво конструирани прототипи, притежаващи различни свойства на икономическия модел на теоретично ниво.

КласификацияРедактиране

В макроикономиката икономическите модели могат да бъдат класифицирани по различни критерии:

  • по степен на обобщение;
  • по степен на структуриране;
  • по степен на обхвата,

като при конструирането на модела се отчита фактора време в зависимост от естеството на връзката на критериите с теоретичния модел.

Всеки един модел съдържа два вида променливи параметри:

  1. екзогенни – външни променливи, които се формират извън модела и
  2. ендогенни – променливи, чийто стойности се формират вътре в модела.

Променливите от своя страна се поделят на две групи:

  1. на дебита (количествен показател за определен период от време) и
  2. на запасите (количествен показател към определен момент /най-често дата/ от времето).

Полезни моделиРедактиране

На практика са изградени пазарни и планови икономики в исторически оформилите се либерални и социални държави. В чист вид в практиката теоретичното разграничение между тези модели не съществува, а навсякъде държавната икономика в страните е смес в една или друга степен между тези практични модели.

Критерия за ефективност, ефикасност и икономичност на избрания икономически модел от страната е реализирания или не икономическия растеж, и благосъстоянието на гражданите ѝ, измервано в тяхното и всеобщото богатство.

ИзточнициРедактиране

  1. Moffatt, Mike. (2008) About.com Structural Parameters Архив на оригинала от 2011-01-16 в Wayback Machine. Economics Glossary; Terms Beginning with S. Посетен на 19 юни 2008.

Вижте същоРедактиране

Външни препраткиРедактиране