Илия Желев Квачков (2 август 1866 – 1941) е ветеринарен лекар-стопановед. Роден е в Стара Загора, в същия град умира. Завършва гимназия в Пловдив през 1885 г. и Висшето ветеринарно училище в Лион (Франция) през 1891 г.

Илия Квачков
български ветеринарен лекар
Роден
Починал
1941 г. (74 г.)
Стара Загора, България

След завършване на висшето си образование Квачков заема държавна ветеринарна служба в гражданското ведомство около 10 години (от 1891 г.) в градовете Свищов, Шумен, Плевен, Пазарджик, Стара Загора, Сливен, Пловдив, Хасково и Бургас. От 1901 г. служи в гражданското и военното ведомство около 22 години в градовете Стара Загора, Сливен, Ямбол и Пловдив.

Квачков работи в сферата на селекцията, репродукцията и породообразуването на добитъка в България. Издава и научни трудове в областта на скотовъдството.

В периода 1892–1925 г. Квачков е редактор на френското списание „Progres vetterinaire. Astaffort“. Редовен член-кореспондент е на Ветеринарното дружество в Об, Франция, както и редовен сътрудник на списанията „Ветеринарна сбирка“, „Известия на Бургаската търговско-индустриална камара“ и други.

Книжовна дейностРедактиране

Публикации:

 • „По преглеждане на добитъка и на месото“ – 1892 г., 30с.;
 • „Описание на Искърския рогат добитък“ -Пловдив, 1894,80с.;
 • „По състоянието на нашето скотовъдство и рационалното му подобрение“ – Пловдив, 1903, 117с;
 • „Учение за коня“ (ръководство за войската) – София, 1908;
 • Охтиката у животните и човека – Пловдив, 1911;
 • Contribution a detude du lait caille bulgare de brebis (отпечатък около 3 печатни коли от списанието Revus dhygiene, Paris, v. 56, номер 20).

В списание „Ветеринарна сбирка“:

 • „Отглеждането на гъската“ -г.1, кн.1;
 • „По износа на нашия добитък и суровите му произведения“ – г.IV, кн.1-2;
 • „Искърският едър рогат добитък“ -г.IV, кн.4,5 и 6;
 • „Няколко думи върху конницата“-г. V, кн.1;
 • „Прикуската у конете и последеиците ѝ“ – г.V, кн.9,10,11 и 12;
 • „Няколко думи по водата в Шести артилерийски полк“ – г.VI, кн.18;
 • „По екстериорната преценка на коня“ – г.VIII, кн.5 и 6;

Публикува статии за скотовъдство и особено в сферата на храненето и опазването на домашните животни в списанията „Народно стопанство“, „Списание на Българското икономическо дружество“, „Ветеринарна сбирка“, „Земеделско скотовъдство“, „Известия на Бургаската търговско-индустриална камара“. Печата статии във вестниците „Свобода“, „Мир“, „Пряпорец“, „Южна България“, „Знаме“.

ИзточнициРедактиране

 • „Учени и дейци в селското и горското стопанство в България“ (родени 1814 – 1920 година), Научно селскостопанско историческо дружество в България, „ЕВРОПРОСВЕТА“, Издателство „Земя“, ISBN 954-8345-40-4