Илия Левков

български революционер и учител

Илия Левков е български учител и революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Илия Левков
български учител и революционер
Роден
Учил вСолунска българска мъжка гимназия

Биография

редактиране

Левков е роден във Велес, в Османската империя. В 1894 година завършва с деветия випуск Солунската българска мъжка гимназия[1][2] и започва да работи като учител. След учебната 1901/1902 година във Велес е избран за класен учител в Куманово.[2] Работи и в Струмица, Драма и други. В 1905 година като ръководител на околийския комитет на ВМОРО Левков е арестуван и осъден на 5 години затвор. Лежи присъдата си в Куршумли хан, Скопие до Хуриета.[3][4]

  1. Кандиларовъ, Георги Ст. Българскитѣ гимназии и основни училища въ Солунъ (по случай на 50-годишнината на солунскитѣ български гимназии). София, Македонски Наученъ Институтъ, печатница П. Глушковъ, 1930. с. 92.
  2. а б ЦДА, ф. 246, оп.1, а.е. 211, л. 26. Списък на градските екзархийски учители в Скопската епархия през учебната 1901 – 1902 год. с означение заплатата им, бележки по тяхната деятелност и мнение какво да се прави с всекиго през идущата 1902/3 уч. година.
  3. Николов, Борис Й. Вътрешна македоно-одринска революционна организация: Войводи и ръководители (1893-1934): Биографично-библиографски справочник. София, Издателство „Звезди“, 2001. ISBN 954-9514-28-5. с. 93.
  4. Пелтеков, Александър Г. Революционни дейци от Македония и Одринско. Второ допълнено издание. София, Орбел, 2014. ISBN 9789544961022. с. 258-259.