Отваря главното меню
Карта на света, показваща имигрантите като процент от цялото население на съответната страна:
повече от 50% от 20% до 50% от 10% до 20% от 4% до 10% от 1% до 4% По-малко от 1% няма данни

Имиграция е доброволното преселване на хора от едно място на друго, най-често от една държава в друга. Под имигрант се разбира човек, който се заселва за постоянно или поне за дълъг период от време в друга страна и дори получава ново гражданство. Туристите и временните работници не се смятат за имигранти. Имиграцията може да бъде вътрешна и външна.

Емигранти и имигрантиРедактиране

Мигриралите хора се наричат по различен начин:

  • емигранти – спрямо напуснатата страна или
  • имигранти – спрямо приемащата страна.

ПричиниРедактиране

Най-често срещаните причини са:

  • икономически
  • политически
  • религиозни
  • военни
  • исторически