Емблема за пояснителна страница За метеорологичното явление вижте Температурна инверсия.

Инверсия е литературен похват, при който има нарочно разместване на реда на думите. Инверсия е стилистическа фигура за промяната на смисъла на едно изречение, чрез разместване на думите в него или промяна на интонацията на тяхното произнасяне. В литературата инверсията е литературен подход, при който епитетът е след съществителното име, което пояснява. Примери: „Отечество любезно“, „мома хубава“, „хълцания зли“.

Накратко казано инверсията е обърнат словоред.

Пример:

Език свещен на моите деди,
език на мъки, стонове вековни,
език на тая, дето ни роди
за радост не - за ядове отровни.

—  (Иван Вазов - „Българският език“)