Индиански резерват е земя, стопанисвана от индианско племе под опекунството на Бюрото по индианските въпроси към Министерството на вътрешните работи на САЩ (United States Department of the Interior's Bureau of Indian Affairs).

Карта на резерватите в САЩ

Първите резервати възникват малко след установяването на първите европейци на Новия континент и последвалото насилствено изземане на земята на местните жители и изселването им. През 1934 г. в САЩ е приет т.нар. Закон за реорганизация на индианците, където се декларират правата на индианските нации и им гарантира на резерватите известна автономия. Американското правителство също така се съгласява да доставя храна и обезпечава здравно осигуряване на жителите на резервата, които освен това са освободени от данъци.

В САЩ има 326 индиански резервата на площ от 227 000 кв. км.

В Канада също има голям брой (над 600) индиански резервати. Тяхната история, както и политиката на канадското правителство се различават в множество аспекти от тези на резерватите в САЩ. Канадските резервати се администрират от канадското Министерство по индианските въпроси и северното развитие.

Външни препратки редактиране