Индиански том-томи ca музикални перкусионни инструменти от групата на мембранофонните инструменти.

Индианските том-томи за характерни за индианската култура в Америка. Настройването на кожите при индианските том-томи става посредством корди.

Съществуват 6 основни вида като всеки вид носи името на племето, в което са се използвали.

Том-томи Апалачи

Том-томи Чипеуай

Том-томи Хопи

Том-томи Навахо

Том-Томи Сиукси

Том-Томи Зуни

Техника на звукоизвличане Редактиране

Посредством удари с палки.