Институт за държавата и правото

Институтът за държавата и правото е научно звено в научно-изследователското направление по човек и общество на Българската академия на науките. Институтът извършва фундаментални, приложни и интердисциплинарни изследвания в основните области на правото с цел утвърждаване на върховенството на закона и правовата държава и повишаване на правната култура на гражданите.[1]

Приоритетите в дейността на института са:[1]

Източници

редактиране
  1. а б 150 години Българска академия на науките. Храм на познанието. София, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2020. ISBN 978-954-322-000-7. с. 427.