Институт по зоология

институт при Българска академия на науките

Институтът по зоология при Българската академия на науките съществува от 1947 до 1 юли 2010 г., когато заедно с Института по ботаника и Централната лаборатория по обща екология са обединени в Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания.

Институт по зоология
Информация
Типнаучен институт при БАН
Основана1947 г.
Закрита1 юли 2010 г.
НаследникИнститут по биоразнообразие и екосистемни изследвания
СедалищеСофия
Сайтwww.iber.bas.bg

бележки

История редактиране

Институтът е създаден наред с Геологическия институт, Института по ботаника и Природонаучния музей при БАН. Всички те произлизат от Естествено-историческия музей на Н. В. Царя на Българите[1][2]. Занимава се е с научни изследвания в областта на зоологията. Основните му дейности са изучаване на българската фауна, човешкото влияние върху нея и методите за нейното опазване. Някои изследвания са по-широкообхватни и включват фауната на Балканския полуостров и Палеарктика. Директори на Института по зоология, просъществувал 63 години, са били последователно: акад. Иван Буреш, проф. Кръстю Тулешков, д-р Нено Атанасов, проф. Георги Паспалев, чл.-кор. Александър Вълканов, чл.-кор Ботю Ботев, проф. Васил Големански, проф. Младен Живков и проф. Параскева Михайлова.

Организация редактиране

В състава на Института влизат пет секции с 13 специализирани лаборатории.

Обособени са и няколко специализирани звена функциониращи към института:

Библиотека редактиране

Библиотеката на института разполагала с 15 000 тома книги и над 27 000 тома научни списания и поредици. Това я правила най-богатата специализирана библиотека на Балканите.

Колекции редактиране

Животинските колекции на Института включвали повече от 1 600 000 препарати и екземпляри от насекоми, хромозомни микроскопски препарати, черепи и кожи от бозайници и птици, спиртни препарати от риби и др.

Публикации редактиране

Активни поредици (до закриването му) редактиране

 • Фауна на България – поредица описваща българската фауна с публикувани 28 тома
 • Acta zoologica bulgarica – списание на английски език, публикувано три пъти годишно в България и чужбиина
 • Catalogus faunae bulgaricae – поредица на английски език с публикувани 6 тома
 • Bird Ringing Bulletin – поредица за птиците с издадени 11 тома
 • Bulgarian Antarctic Research. Life Sciences – биологически изследвания на Антарктика с публикувани 5 тома

Прекъснати поредици редактиране

 • Известия на Зоологическия институт при БАН. София, БАН – от 1951 до 1960 г., т. 1 – 9;
 • Известия на Зоологическия институт с музей. София, БАН – от 1961 до 1974 г., т. 10 – 41;
 • Хидробиология. София, БАН – от 1975 до 1996 г., т. 1 – 40;
 • Екология. София, БАН – от 1975 до 1994 г., т. 1 – 26;
 • Орнитологически информационен бюлетин. София, БАН – от 1977 до 1988 г., кн. 1 – 24;
 • Трудове на Института по зоология. София, БАН – от 1950 до 1960 г., т. 1 – 8.

Други редактиране

Институтът по зоология е публикувал и множество други издания включващи 21 сборника с научни статии и доклади от конференции, 26 монографии, учебници, книги, пет библиографии на български зоолози и др.

Източници редактиране

 1. Боев, З. 1994. Националният природонаучен музей през годините. – Природа, БАН, 3: 88 – 94.
 2. Боев, З. 2014. Създаването. 125 години Национален природонаучен музей при БАН. – Списание на БАН, 1: 53 – 58.

Външни препратки редактиране