Институт по история на БКП

Институтът по история на БКП към ЦК на БКП, съкращаван като ИИБКП[1] между 1953 и 1990 г.[2], в София е историко-партиен институт за история на Българската комунистическа партия по време на нейното управление на Народна република България.[3] След 1969 г. институтът е част от АОНСУ.

Корица на „История на БКП“, издадена от „Партиздат“ от 1980 г.

Това е научен институт, който обслужва управляващата тогава БКП, извършва проучвания и създава материали и изследвания от позицията на „класово-партиен подход“ за утвърждаване на ръководната роля на БКП в българския обществено-политически живот и създаване на българската марксическа историография. В тази си дейност ИИБКП не е част от научната общност в БАН или университетите, а е пряко ръководен от политическите звена към ЦК на БКП. [3]

В института са работили:

Източници редактиране