Интегриране по части в диференциалното и интегрално смятане или най-вече в математическия анализ е един от методите на интегриране (или правилата), по които се решава даден интеграл.

Ако подинтегралната функция представлява произведение на две непрекъснати и диференцируеми функции, то тогава:

при неопределен интеграл:

при определен интеграл:

Доказателство:

Нека и са две непрекъснати диференцируеми функции. Тогава:

(правило за произведенията)

Интегрираме двете страни на уравнението спрямо ,

По Фундаменталната теорема на анализа получаваме, че:

И след пренареждане се получава,

Външни препратки

редактиране