Интелектуални измами

Интелектуални измами е книга на Алан Сокал и Жан Брикмон, издадена в продължение на аферата Сокал и превърнала се в елемент от нея. Книгата излиза най-напред на френски[1] в 1997 г. и е преработена за англоезичните издания, излезли през следващите години [2] След като Сокал е демонстрирал липсата на разумен критерий при публикуването на постмодерни текстове, заедно с колегата си физик Брикмон издават книга в която критикуват употребата на понятия от науката, правена от някои модни философи. В САЩ книгата се счита за част от така наречените научни войни.

Книгата получава смесени оценки, някои от които изразяват похвала за усилията на авторите, други са по-сдържани, но по-голямата част разкриват несъответствията на текстовете и критикуват авторите за невежество в дадени области на науката и за взимане на нещата тотално извън техния адекватен контекст.

Дебатите около книгата се водят 'през океана', тъй като критикуваните са французи[3], свързвани с континенталната философия, а критиците им споделят англосаксонските нагласи. След 9/11 и по нататъшния отказ на Франция да участва във войната с Ирак политически пристрастия вземат връх в дискусията.

Бележки Редактиране

  1. Sokal A., et Bricmont J., (1997) Impostures intellectuelles, Paris: Éditions Odile Jacob, ISBN 2-7381-0503-3. второ издание (1999) ISBN 2-253-94276-6.
  2. Sokal A., Bricmont J., (1998), Fashionable Nonsense: Postmodern Intellectuals' Abuse of Science (Модни безсмислици: злоупотреба с науката от постмодерните интелектуалци); също Sokal, A., Bricmont J., (1998), Intellectual Impostures, London: Profile Books, ISBN 1-86197-631-3
  3. Jacques Lacan, Julia Kristeva, Bruno Latour, Luce Irigaray, Jean Baudrillard, Gilles Deleuze et Félix Guattari

Външни препратки Редактиране