Интелигентна електрическа мрежа

Електрическа мрежа управлявана чрез съвременни системи за самоконтрол и диагностика.
Интелигентната мрежа автоматично предвижда коя група потребител/и консумира повече енергия.

Интелигентните електрически мрежи или (Smart grid) са съвременна концепция за автоматизиран контрол на системите и електрическата енергия както от страна на доставчика така и от страна на потребителя.[1] Основните цели на смарт-мрежите е да се осигури най-качественото електрозахранване на потребителите и да се оползотвори максимално енергията от възобновяеми енергийни източници. Крайната цел за изграждане на една интелигентна мрежа е да се модернизират и автоматизират съществуващите електрически мрежи.[2]

Ефективно електроснабдяванеРедактиране

Ефективното електроснабдяване включва като подход интелигентната електрическа мрежа (smart grid) за повишена ефективност и сигурност на потребление на енергия в електрическата мрежова инфраструктура (виж електроснабдяване).

Ефективността идва от цялостното следене на електроснабдителната мрежа посредством измервателни устройства, обменящи данни помежду си, които биват поставяни в центровете за данни, електрическите подстанции и при крайните потребители. За съвременните предприятия е от съществено значение да имат възможността да следят параметрите на електрическата си мрежа, за да оптимизират разходите на електрическа енергия. Това важи и за фирмите, които излизат на пазара на електроенергия, за да могат да изготвят товарови графици и да предвиждат промените в консумацията на електроенергия.[3]

Основната идея е опцията „електроенергия на поискване“, където източниците на енергия могат да бъдат задействани при подаден сигнал. Това позволява по-голяма гъвкавост и устойчивост на електроснабдителната мрежа при претоварване, както и нейното децентрализиране. Друга характеристика е, че крайният потребител ще има възможността да получава специално пригодено за него ценообразуване.

Интелигентна електрическа подстанцияРедактиране

 
Интелигентна градска подстанция за средно напрежение.

Подстанциите са ключов елемент в електрическите мрежи. За разлика от конвенционалната електрическа подстанция, интелигентната подстанция записва данни, които могат да бъдат отчитани и следени дистанционно чрез цифрова или аналогова връзка. [4] Това позволява повредени части от електрическата мрежа да бъдат открити и възстановени максимално бързо с минимални разходи и тежестта на повредите да се сведе до минимум.

Вижте същоРедактиране

ИзточнициРедактиране

Външни препраткиРедактиране