Отваря главното меню

Интендант e титла (на френски: intendant; на испански: intendente), използвана в няколко страни през тяхната история. Традиционно интендант се отнася до някой, който е на държавен адиминстративен пост. Днес, тази титла е обща за множество опери и е еквивалентна на главен директор; в случай че е дадена като мениджърска позиция означава, че е даден контрол върху всички аспекти на компанията.

Във Франция интендантите са били цивилни служители на краля в Стария режим.

Символ, обозначаващ пояснителна страница Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.