Ираклий Старши (лат. Heraklius, греч. Ηράκλειος) – византийски пълководец, баща на император Ираклий и екзарх на Картаген. Повикан е от византийските велможи да се бори срещу Фока и въоръжава своя син, който тръгва именно от Картагенския екзархат.