Иранското плато е обширно плато в Югозападна Азия, заемащо по-голямата част от територията на Иран и Афганистан и съседни области на Азербайджан, Туркменистан и Пакистан.

Карта на Иранското плато

Граничи с Месопотамската низина на запад, Персийския залив на югозапад, Арабско море на юг, Индо-Гангската равнина на изток, планината Хиндукуш на североизток, Туранската и Южнокаспийската низина на север и Арменското плато на северозапад. В западната част на Иранското плато се намира планинската верига Загрос, а по северния му край – Алборз и Копетдаг.