Ирокезките езици са група езици или езиково семейство, говорени от някои северноамерикански индиански племена, най-вече сред ирокезите и чероките.

Ирокезки езици
Ирокезки езици
Ирокезки езици
Разпределение на ирокезките езици преди колонизацията.
РазпространениеСАЩ, Канада
Говорени от25 000 души
Систематизация по Ethnologue виж

Ирокезките езици са типични представители на полисинтетичните езици, т.е. думите са изградени от голямо количество морфеми. Така например Washakotya'tawitsherahetkvhta'se на мохокски означава „Той съсипа роклята ѝ“, а буквално преведено – „Той направи нещото, което човек си слага по тялото, грозно за нея“). Това е пример как една дума може да представи идея, която би се изразила чрез цяло изречение в един неполисинтетичен език.

Класификация редактиране

Според класификацията на Етнолог, ирокезкото езиково семейство има следната структура:

В представената по-горе структура липсва един ирокезски език – минго, който би следвало да се причисли към групата сенека-онондага или нейната подгрупа сенека-каюга. Подобно на тускарорския, минго е със статут на силно застрашен език.

Вижте също редактиране