Вижте пояснителната страница за други значения на Искра.

Искрите са малки твърди частици, излъчващи светлина поради високата си температура.

Искри, образувани при триене на метал в абразивен диск

Обикновено се образуват при горене на огън (особено при изгаряне на дърва), при някои процеси на металообработване, както и от предназначени за целта пиротехнически устройства. Искрите, образувани от удряне на предмети от различни материали, са традиционен метод за запалване на огън - същият процес се използва и в съвременните запалки.

Вижте същоРедактиране