Испенчѐ е поземлено-личен данък на немюсюлманите в Османската империя. Той се налага върху едноличното раетско стопанство – бащина.[1]

Най-често неговата стойност е 25 акчета на домакинство без значение от материалното положение на живущите в него. Събира се от местните земевладелци. От испенче са освободени някои категории рая със специални задължения. След приемане на исляма данъкът се заменя с бенак, който е по-малък поземлено-личен данък.[1]

Източници редактиране

  1. а б Научноинформационен център „Българска енциклопедия“. Голяма енциклопедия „България“. Том 6. София, Книгоиздателска къща „Труд“, 2012. ISBN 9789548104289. с. 2149.