Исторически факултет (Софийски университет)

Историческият факултет е един от 16-те факултета на Софийския университет.

Исторически факултет
Основаване1972 г.
ВУЗСофийски университет
МестоположениеСофия, България
ДеканМира Маркова
Катедри7
УебсайтОфициален сайт
42.6936° с. ш. 23.335° и. д.
Местоположение в София

История редактиране

Четенията по история в Софийския университет започват още със създаването му през 1888 г. като висш педагогически курс към Първа мъжка софийска гимназия. От 1904 г., когато Висшето училище в София се преименува в Университет, специалността История се изучава в Историко-филологическия факултет. През 1951 г. с преструктуриране на университета е обособен Философско-исторически факултет с три основни катедри – История, Философия и Педагогика. През 1972 г. Историческият факултет се отделя като самостоятелно звено.

Софийският университет е главното и почти единствено средище за изучаване, преподаване и разпространение на исторически знания в страната до средата на ХХ век. Преподаватели в него са били изтъкнати представители на няколко поколения български историци.

Задачи и цели редактиране

Основната задача на Историческия факултет в рамките на университетската общност е подготовката на специалисти по история: учители и научни работници, преподаватели в хуманитарни висши училища или специалисти в разностранните области на националната култура. Научните традиции на факултета са свързани преди всичко с детайлното проучване на българската национална история във всичките ѝ периоди и аспекти. Поради характера на учебния процес във факултета се изучава и изследва и най-важното от балканската и световната история и специалните исторически дисциплини. Специалистите по тези проблеми са обособени в отделни катедри. Известни световни учени и центрове по история сътрудничат за протичането на научноизследователската дейност във факултета.

С откриването на новите специалности Археология и Етнология факултетът си постави за цел и подготовката на специализирани кадри в съответните научни направления. Поради относително ограничения си научно-преподавателски потенциал двете специализирани катедри по археология и етнология в рамките на Историческия факултет провеждат учебната си и научноизследователска дейност в тясно сътрудничество със съответните научни институти на БАН.

Деканско ръководство редактиране

Катедри редактиране

 • История на България
 • Стара история, тракология и средновековна история
 • Нова и съвременна история
 • История на Византия и Балканските народи
 • Археология (основана 1920)
 • Етнология
 • Архивистика и помощни исторически дисциплини

Обучение редактиране

Бакалавърска степен редактиране

С преструктурирането на Софийския университет през 1951 г. три от хуманитарните специалности – история, философия и педагогика, се обединяват във Философско-исторически факултет.

През 1972 г. специалността История се обособява в самостоятелен Исторически факултет, който съществува и до днес.

През 1992 г. към факултета е открита специалност Археология.

През 1995 г. се открива специалност Етнология.

През 1999 г. съвместно с Геолого-географски факултет – специалност История и география.

През 2003 г. – специалност Архивистика и документалистика.

През 2006 г. - Минало и съвремие на Югоизточна Европа.

През 2015 г. е открита най-новата специалност - Хебраистика.

Магистърска степен редактиране

 • Българско Средновековие и Възраждане (VII-XIX в.)
 • Нова и съвременна българска история
 • Американистика и трансатлантически отношения
 • Медии и историческа памет
 • Балканите между две цивилизации: християнство и ислям
 • Антична история и култура
 • Средновековното общество – идеология, политика и култура
 • Кризи, конфликти и дипломация в световната политика XVII-XX в.
 • История на Евразия, Русия и Източна Европа
 • Документалистика и архивистика
 • Етничност и национални взаимоотношения в Югоизточна Европа (англ. ез)
 • Власт, авторитет и култура в Югоизточна Европа (англ. ез)
 • Европейския югоизток
 • Археология
 • Археометрия
 • Културна антропология и етнология

Външни препратки редактиране