История на Пелопонеската война

„История на Пелопонеската война“ е историческо съчинение, написано от древногръцкия историк Тукидид през 5 век пр.н.е. Съчинението описва главно Пелопонеската война, но и историческото развитие на Елада и на земите в Източното Средиземноморие преди Пелопонеската война. Поради преждевременната си смърт, Тукидид не успява да завърши съчинението си и разказът стига до събитията от 411 г. пр.н.е. По отношение на хронологията Тукидид е взискателен и последователен, за разлика от Херодот.

Фрагмент от ръкопис на „История на Пелопонеската война“ от 1 век

Вижте същоРедактиране

Външни препрактиРедактиране