История на анархизма

Анархизмът е политическа философия.

Обхващаща теории, отношения и нагласи, които считат държавната власт за провеждаща управление задължително по принудителен начин, държавата за принудителна и излишна, вредна и/или нежелана и одобрява, поддържа и насърчава отсъствието на власт (т.е. анархия).[1][2][3][4][5] Някои сред анархистите имат и други допълнителни критерии за същността на анархизма и те не са съгласни един с друг относно критериите. Според „Оксфордския спътник във философията“ (The Oxford Companion to Philosophy) „няма единно определяща позиция, която всички анархисти да поддържат и тези, които се смятат за анархисти в най-добрия случай споделят някаква родова прилика.“ [6]

Ранна историяРедактиране

Повечето съвременни антрополози, както и анархо-примитивисти, се съгласяват, че в най-дългия период преди писаната история човешкото общество е било организирано на анархистки принципи.

ИзточнициРедактиране

  1. Malatesta, Errico. "Towards Anarchism". MAN! (Los Angeles: International Group of San Francisco). OCLC 3930443.
  2. Agrell, Siri (2007-05-14). "Working for The Man". The Globe and Mail. Линк от 14/04/2008
  3. "Anarchism". Encyclopædia Britannica. Encyclopædia Britannica Premium Service. 2006. Линк от 29/08/2006
  4. "Anarchism". The Shorter Routledge Encyclopedia of Philosophy: 14. 2005. "Anarchism is the view that a society without the state, or government, is both possible and desirable."
  5. Slevin, Carl. "Anarchism." The Concise Oxford Dictionary of Politics. Ed. Iain McLean and Alistair McMillan. Oxford University Press, 2003
  6. "Anarchism." The Oxford Companion to Philosophy, Oxford University Press, 2007, p. 31

Вижте същоРедактиране