История на жените (на английски: Women's history) е изследване на женския опит и роля в световната история [1].

Начало на това поле на изследване се смята обикновено Първата бъркширска конференция върху историята на жените, проведена в Дъглас колидж, САЩ, през 1973 [2].

„Много често историята на жените се отъждествява с историята на феминизма. Последната обаче е само един от възможните ракурси към историческото минало на женския пол, а историята на жените не е ограничена до тесните рамки на феминисткото политическо дви­жение през модерната епоха.“ [3]

Източници редактиране

  1. Красимира Даскалова, „История на жените, феминизъм и рамките за тяхното осмисляне“, в: Теория през границите – Въведение в изследванията на рода, съст. Милена Кирова, Корнелия Славова, изд. Полис, 2001, стр. 28
  2. „История на жените, феминизъм и рамките за тяхното осмисляне“, стр. 28
  3. „История на жените, феминизъм и рамките за тяхното осмисляне“, стр. 29

Външни препратки редактиране